English version of this page

Arbeidsrett

Arbeidsrett er et omfattende fagfelt, som har forbindelseslinjer med en rekke andre rettsområder. To særegne kontraktstyper står sentralt – arbeidsavtaler og tariffavtaler, men arbeidsrett spenner langt videre og omfatter både privat- og offentligrettslige emnefelter, internasjonal privatrett, europeisk rett og folkerett.

Foto: shutterstock.com

Arbeidsrettsgruppen

Arbeidsrettsgruppen er Det juridiske fakultets forskergruppe for arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. Det samlede ansvaret for faget arbeidsrett og undervisning og andre faglige oppgaver i arbeidsrett ligger ved Institutt for privatrett, og administreres av Arbeidsrettsgruppens ledelse.

Se videre informasjon om forskning, undervisning, undervisningsemner, arrangementer mv. på Arbeidsrettsgruppens nettsider.

Undervisning

Det er to undervisningsfag innenfor fagfeltet arbeidsrett: kollektiv arbeidsrett og individuell arbeidsrett. Hvert vårsemester undervises det i kollektiv arbeidsrett og i individuell arbeidsrett undervises hvert høstsemester. Det gis undervisning i begge fagene som grunnemne på bachelornivå og som valgemne i 4. eller 5. år av masterstudiet.

Se JUS5511 individuell arbeidsrett og
JUS5512 kollektiv arbeidsrett.

Det er en lang rekke temaer, på mange ulike delområder, som kan være aktuelle for masteroppgaver, se Emnebank for masteroppgaver.

Mer informasjon finns på nettsidene til Arbeidsrettsgruppen.

Forskning

Arbeidsrett er et omfattende fagfelt, som har forbindelseslinjer med en rekke andre rettsområder. To særegne kontraktstyper står sentralt – arbeidsavtaler og tariffavtaler. Disse står også sentralt for forskningen i gruppen. Forskningen har nasjonal, nordisk, EU/EØS-rettslig og internasjonal innretning, og har linjer til andre både juridiske og ikke-juridiske fagfelt.

Det juridiske fakultet har, sammen med Arbeids- og sosialdepartementet, siden 2008 hatt en satsing på fagområdet arbeidsrett gjennom programmet Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa). 

Mer informasjon finns på nettsidene til Arbeidsrettsgruppen. Her finnes informasjon om blant annet samarbeid, publikasjoner og arrangementer.

Faglige kontaktpersoner

Professor Johann Mulder

Professor Marianne Jenum Hotvedt

Publisert 6. okt. 2008 14:43 - Sist endret 16. des. 2021 10:39