Domsmyndighet i saker om arbeidsforhold på ambassader. Folkerettslig immunitet og Luganokonvensjonens anvendelsesområde.

Marie Nesvik innleder.

Se disse to avgjørelsene:

https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2004-462-u?searchResultContext=3083

https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2015-104460?searchResultContext=7359

Publisert 1. feb. 2016 10:53 - Sist endret 1. feb. 2016 10:53