Eimskip-dommen

Marie Nesvik innleder om Eimskip-dommen. Saken gjelder hvilket lands rett som regulerer arbeidsforhold om bord på skip.

Kommentarer ved Viggo Bondi, Norges rederiforbund og Terje Hernes Pettersen, Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat.

Publisert 1. sep. 2016 10:26 - Sist endret 10. okt. 2016 08:44