A mot Gresvig Detaljhandel AS

Advokat Lars E. Skotvedt, Føyen Torkildsen, innleder om Høyesteretts dom 8. desember 2015 (HR-2015-02449-A), A mot Gresvig Detaljhandel AS.

Publisert 14. jan. 2016 08:25