Konkurransebegrensende klausuler i arbeidsforhold

Vitenskapelig assistent Ida Berg-Johnsen presenterer sitt avhandlingsprosjekt "Konkurransebegrensende klausuler i arbeidsforhold". Når og hvordan kommer arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel 14 A til anvendelse?

Publisert 26. nov. 2016 07:38