Samvittighetsfrihet i en arbeidsrettslig kontekst

Vitenskapelig assistent Hewan Negassi presenterer sitt avhandlingsprosjekt med tittelen «Samvittighetsfrihet i en arbeidsrettslig kontekst – i hvilken grad kan man utøve samvittighetsfrihet i arbeidslivet?»

Publisert 9. mars 2016 15:31