Tjenestemenns rettsstilling. Grunnbegreper i komparativ belysning.

Postdoktor Marianne Jenum Hotvedt vil gi en kort presentasjon av problemstillingene i sitt forskningsprosjekt.

Publisert 2. feb. 2016 10:38 - Sist endret 15. feb. 2016 09:47