Delingsøkonomien og Uber

Utfordringene ved delingsøkonomien generelt, og ved Uber spesielt, står høyt på dagsorden for aktørene i arbeidslivet. Det vil bli et viktig spørsmål fremover hvordan slike virksomheter skal reguleres. Men først bør vi vel ta stilling til om gjeldende regulering kommer til anvendelse?

Marianne Jenum Hotvedt vil skissere anvendelsen av tre regelsett på Uber.

- Løyvekravene i yrkestransportloven

- Arbeidsgiverbegrepet i trygde- og skatterettslige regler

- Arbeidsgiverbegrepet i arbeidsrettslig vernelovgivning

 

Hovedvekten vil ligge på spørsmålet om avtalene Uber inngår med sjåførerne er arbeidsavtaler.

Publisert 11. jan. 2016 10:26 - Sist endret 25. jan. 2016 11:32