Arbeidsrett – Studentoppgaver

Gjennom årene er det skrevet et stort antall studentoppgaver om en rekke forskjellige emner. Her finnes en oversikt over slike arbeider. Oversikten finnes i to deler – en alfabetisk etter forfatternavn, og en kronologisk.

Oversikten dekker tidsrommet fra 1975 og nå til og med vårsemesteret 2015. Den er ikke nødvendigvis fullstendig. Fra 2000/2001 registreres alle masteroppgaver i Universitetet i Oslos portal for digitale utgivelser, DUO. Der er også de fleste masteroppgavene fritt tilgjengelige i fulltekst. Eldre oppgaver har bare i begrenset grad blitt registrert i Bibsys eller på annen måte.

Endel av arbeidene er blitt publisert på ordinær måte, eventuelt i bearbeidet form, i bøker, skriftserier eller artikler. Det foreligger ikke samlet tilgjengelige opplysninger om slike utgivelser, og oversikten her har derfor heller ikke referanser til mulig publiserte arbeider.

Oversikten har heller ikke noen del ordnet efter temaer eller emnestikkord. Det ville kreve en annen form enn den som kan benyttes her. Men det er mulig å søke i oversiktene med selvvalgte søkeord, ved bruk av søkefunksjonen (Find) i Adobe.
Studentoppgaver – alfabetisk oversikt (.pdf)
Studentoppgaver – kronologisk oversikt (.pdf)

Oversikten vil bli oppdatert på halvårlig basis. Det tar imidlertid lang tid fra et semesters slutt til masteroppgaver legges inn i DUO og kan registreres, slik at det alltid vil være et etterslep.

Publisert 12. nov. 2009 11:41 - Sist endret 6. sep. 2016 09:58