Bokprosjekt

Nordisk familierett 100 år

Prosjektet er et bok-samarbeid mellom familie- og arverettsforskere i alle de nordiske land med utgangpunkt i at det i 2018 vil være 100 år siden «Utkast til lov om egtefællers formuesforhold» fra «det skandinaviske familieretsarbeide» kom ut. Tematikken i boken vil ta opp ulike familierettslige tema herunder internasjonal privatrettslige spørsmål på familierettens område. Det vil være et hovedfokus på barns rettsstilling.  Prosjektet løper fra 2016 til 2019.

Publisert 9. juni 2016 09:34 - Sist endret 9. juni 2016 09:54