Deltakere i Ansvarsnormen for det offentliges erstatningsansvar etter skadeserstatningslovens §2-1