Fredsplikten (avsluttet)

Prosjektet dreier seg om den tariffrettslige fredsplikten.

Om prosjektet

Streik, lockout og andre kampmidler er en del av det norske arbeidslivet. Fredsplikten innebærer, så langt den rekker, et forbud mot slike kampmidler. Fredsplikten har grunnlag i tariffavtaler. Når det inngås tariffavtale, skal det være «fred» om det avtalte. Det innebærer at det ikke er adgang til å bruke kampmidler for å få endret det avtalte, eller for å tvinge frem en løsning av en rettslig tvist. Fredsplikten er derimot ikke til hinder for en aksjon som har et annet formål enn dette, for eksempel en sympatiaksjon (sympatistreik eller sympatilockout) eller en politisk aksjon (politisk streik, demonstrasjonsstreik). Fredsplikten har også grunnlag i lov. Den lovbestemte fredsplikten dekker både mer og mindre enn tariffavtalens fredsplikt. Det sentrale formålet med prosjektet er å undersøke når en aksjon er omfattet av fredsplikt etter de to grunnlagene, og når den faller utenfor.

Mål

Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2017.

Finansiering

Prosjektet er finansiert via ARFA-prosjektet (Arbeidsrettslig fagutvikling).

 

 

Publisert 8. des. 2016 16:23 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46