Minstelønn - funksjoner og samspill i arbeidsretten (avsluttet)

Prosjektet er en rettspolitisk studie av minstelønn.

Foto: Colourbox.com

Om prosjektet

Normer om minstelønn finnes i ILO-konvensjoner, i Den europeiske sosialpakt og i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Normer om minstelønn finnes også EU/EØS-retten, og i ulike reguleringsformer i nasjonale sammenhenger – i ulike typer lovgivning og i kollektive avtaler.

Spørsmålene som drøftes i avhandlingen er hvilke formål og funksjoner som kommer til uttrykk i de ulike regelsettene, hvordan ulike formål og funksjoner kan ivaretas i ulike reguleringsformer i en nasjonal sammenheng og hva som er samspillet mellom de de ulike måtene å fastsette minstelønn på.

Mål

Avhandlingen forventes ferdig årsskiftet 2017/2018.

Finansiering

Prosjektet er finansiert via ARFA-prosjektet (Arbeidsrettslig fagutvikling).

 

 

Publisert 29. nov. 2016 14:12 - Sist endret 21. nov. 2018 15:20