Hybrid nett (avsluttet)

Hvordan er Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) organisert rettslig sett? Hva er ICANNs rettslige grunnlag og rolle i forvaltningen av internettdomenes adresseringsystemet kjent som “DNS”? Dette delprosjekt innenfor SERIs Igov2 prosjektet undersøker teorier om kontraktsbaserte nettverk, og ser også på teorier om såkalte “hybride” nettverk og nettverkregulering (“mesh regulation”). For prosjektbeskrivelse se prosjektets engelske nettsider.

 

Emneord: SERI-IG-Media, SERI, SERIPROSJEKT
Publisert 1. feb. 2013 15:35 - Sist endret 5. apr. 2016 13:34