Om forskningen ved instituttet

Institutt for privatrett har en bred faglig profil og instituttets ansatte driver forskning innenfor store deler av det privatrettslige området.

Forskningen ved instituttet skjer i henhold til fakultetets forskningsstrategi. Innenfor rammene av denne strategien pågår ved instituttet en løpende prosess om faglige prioriteringer, basert på innspill fra fagmiljøene.

Satsingsområder og forskergrupper

Institutt for privatrett er vertsinstitutt og administrerer fire av fakultetets forskergrupper:

Institutt for privatretts forskningsarbeid gjøres innenfor rammen av fakultetets forskningsstrategi (2010-2020).

 

 

 

Publisert 7. mars 2008 14:06 - Sist endret 19. apr. 2021 08:30