Om forskningen ved instituttet

Institutt for privatrett har en bred faglig profil og instituttets ansatte driver forskning innenfor store deler av det privatrettslige området.

Forskningen ved instituttet skjer i henhold til fakultetets forskningsstrategi. Innenfor rammene av denne strategien pågår ved instituttet en løpende prosess om faglige prioriteringer, basert på innspill fra fagmiljøene.

Satsingsområder og forskergrupper

Institutt for privatrett er vertsinstitutt og administrerer fire av fakultetets forskergrupper:

Publikasjoner

Se utgivelser av vitenskapelige publikasjoner i bøker og tidsskrifter - utgitt av instituttets ansatte.

 

 

 

Publisert 7. mars 2008 14:06 - Sist endret 2. sep. 2022 12:05