Deltakere i Mulighet og problem ved IKT i samarbeidet skole – hjem

Navn Telefon E-post Emneord
Dag Wiese Schartum Professor +47 22850077 +47 95997432 (mob) d.w.schartum@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning, Personvern