Dag Wiese Schartum

Bilde av Dag Wiese Schartum
English version of this page
Telefon +47 22850077
Mobiltelefon +47 95997432
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Academica
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Yrkesbakgrunn

 • Professor 1997
 • Førsteamanuensis 1994
 • Etablerte og ledet Avdeling for forvaltningsinformatikk, 1993 – dd.
 • Dr. juris 1993
 • Stipendiat 1987 - 1992
 • Vitenskapelig assistent 1983-1986
 • Cand. Jur 1983

Forskning

Mine primære forskningsområder er elektronisk forvaltning, personvern og rettsteknologi.

Undervisning

Jeg er programansvarlig for  Master i forvaltningsinformatikk (FINF), og underviser og veileder i tilknytning til dette programmet. I tillegg veileder jeg studenter på master i rettsvitenskap.

Verv

Diverse

 • Leder, SERI, 2007 - 2014 og 2018 - 2020
 • Nestleder, SERI, 2014 – 2018
 • Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

I tillegg har jeg hatt diverse andre verv som nå er avsluttet; bl.a. leder av Nettnemda, koordinator for UiOs interfakultære forskningsinnsats, Kommunikasjon: Teknologi og kultur (KTK), og medlem av programkomiteen for Informasjonsteknologi og samfunn, Norges forskningsråd.

Lovutvalg mv.

 • Medlem av Personvernkommisjonen, 2020 (pågår)
 • Medlem av Arkivlovutvalget for utredning av ny arkivlov, 2017.
 • Medlem av Sikkerhetsutvalget for utredning av ny sikkerhetslov, 2016.
 • Medlem av utvalg i Justisdepartementet for vurdering av utveksling av informasjon om spesielt farlige innsatte i fengsler, 2012.
 • Medlem av Metodekontrollutvalget for utredning av inngripende etterforskningsmetoder, 2009.
 • Utredet behov for rettslig regulering av personnummer og biometri (med Lee A Bygrave) etter oppdrag fra justisdepartementet, 2008.
 • Gjennomførte evaluering av personopplysningsloven (med Lee A Bygrave) etter oppdrag fra justisdepartementet, 2006.
 • Medlem av Helseforskningslovutvalget, 2005.
 • Medlem av utvalg for å vurdere bestemmelser i arbeidsmiljøloven om kontroll med arbeidstakere, 2002.
 • Medlem av referansegruppe for utarbeidelse av helseregisterloven, 2001.
 • Medlem av Skauge-utvalget (som foreslo personopplysningsloven), 1997.

 

 

 

Emneord: Rettsinformatikk, eForvaltning, Personvern

Publikasjoner

 • Schartum, Dag Wiese (2021). From Legal Sources to Programming Code: Automatic Individual Decisions in Public Administration and Computers under the Rule of Law, In Woodrow Barfield (ed.),  The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-48196-0.  kapittel.  s 301 - 335
 • Schartum, Dag Wiese (2018). From facts to decision data: about the factual basis of automated individual decisions. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.
 • Schartum, Dag Wiese (2018). Personvernforordningen og helt automatiserte avgjørelser innen forvaltningsretten. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Intelligible Data Protection Legislation: A Procedural Approach. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  4 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-01-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Law and algorithms in the public domain. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  10(1), s 15- 26 . doi: 10.5324/eip.v10i1.1973
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Making privacy by design operative. International Journal of Law and Information Technology.  ISSN 0967-0769.  24(2), s 151- 175 . doi: 10.1093/ijlit/eaw002
 • Schartum, Dag Wiese & Tranvik, Tommy (2015). Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  2015(1)
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Kan automatiseringsvennlig lovgivning gi bedre lover?, I: Dag Wiese Schartum; Anne Gunn Berge Bekken & Lee Andrew Bygrave (red.),  Jon Bing En hyllest///A tribute.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205468504.  Kapittel.  s 230 - 247
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Automatisk virkende rettsregler - Om PLING-juss og systemrettssikkerhet i elektronisk forvaltning, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  s 253 - 266
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Legal definitions and semantic interoperability in electronic government, In Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (ed.),  Yulex 2013.  Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk.  ISBN 9788272261503.  kapittel.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Legaldefinisjoner i nyere norske lover. Terminologen.  ISSN 1893-8191.  1(1), s 8- 38
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Om forholdet mellom forvaltningslover og tilknyttede skjemaer, I: Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (red.),  Yulex 2012.  Unipub forlag.  ISBN 9788272261428.  kapittel.  s 121 - 137

Se alle arbeider i Cristin

 • Schartum, Dag Wiese (2020). Personvernforordningen. En lærebok.. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3387-8.  318 s.
 • Schartum, Dag Wiese (2018). Digitalisering av offentlig forvaltning - Fra lovtekst til programkode. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2236-0.  345 s.
 • Schartum, Dag Wiese; Jansen, Arild J. & Tranvik, Tommy (2017). Digital forvaltning - en innføring. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2234-6.  222 s.
 • Bygrave, Lee Andrew & Schartum, Dag Wiese (2016). Personvern i informasjonssamfunnet: En innføring i vern av personopplysninger. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245020342.  359 s.
 • Schartum, Dag Wiese & Bygrave, Lee A (2016). Personvern i informasjonssamfunnet. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2034-2.  361 s.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Den elektroniske forvaltningen og loven. Kommuneforlaget AS.  ISBN 9788244621625.  265 s.
 • Schartum, Dag Wiese; Bekken, Anne Gunn Berge & Bygrave, Lee Andrew (red.) (2014). Jon Bing En hyllest///A tribute. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205468504.  441 s.
 • Schartum, Dag Wiese & Bekken, Anne Gunn Berge (red.) (2013). Yulex 2013. Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk.  ISBN 9788272261503.  232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Schartum, Dag Wiese; Jansen, Arild & Tranvik, Tommy (2018). Fremtidens digitale forvaltning. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Automatiseringsvennlig lovgivning – hva er det og hvordan gjør man det?.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Innebygget personvern.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Lov på boks.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Lov på boks.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Lovgivningsprossen som demokratisk arena for diskusjon om biometri.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Personvernforordningen - konsekvenser.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Personvernforordningens krav til bruk av databehandlere.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Persovern og etikk i en ny tidsalder.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Rettssikkerhet i en automatisert og digitalisert forvaltning.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Struktur og språk i personvernforordningen.
 • Schartum, Dag Wiese (2017). Utvikling av digitale forvaltningssystemer.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). A system approach to regulation of information and communication technology.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Behov for endringer i reguleringen av den elektroniske forvaltningen.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). From algorithmic law to automation-friendly legislation. Computers and Law https://www.scl.org/.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Hva er personvern?.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Presentasjon av Regelverkshjelpen.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Presentasjon for Forvaltningslovutvalget.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Rettssikkerhet i en digitalisert og automatisert forvaltning.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Samtykke til å behandle personopplysninger i offentlig forvaltning.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Transformation of Law into Algorithm.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Crowdsourcing Legislation and the Legislative Process.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Den elektroniske forvaltningen og loven.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Elektronisk forvaltning: Hvilke valg står vi overfor?.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Fra lov til programkode.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Hvilke lovregler gjelder for arbeidsgivers kontroll med ansatte?.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Informert samtykke til primær og sekundær behandling av helseopplysninger.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Kan loven beskytte oss mot overvåkingssamfunnet?.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Making privacy by design operable.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Noe om systemutvikling og regelverksutvikling.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Privacy by design: Forslag til metode for å bygge personvern inn i systemløsninger.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). RFID, Geo-localization and Internet of Things.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Regelverkshjelpen - a brief presentation.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Regelverkshjelpen - en presentasjon.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Samtykke som innebygget personvern i IT-systemer.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). An Attempt to Make Privacy by Design Intelligible.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Automation and legislation: Should the legislative process be renewed?.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). «Automatiseringsvennlig lovgivning: Bør lover utarbeides på en ny måte?».
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Den digitale forvaltning og loven.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Digitalisering i offentlig sektor.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Elektronisk forvaltning og automatisering: betydning for ansatte.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). «Elektronisk selvbetjening – fremskritt eller selvskudd?».
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Hvilke lovregler gjelder for arbeidsgivers kontroll med ansatte?.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Innebygget personvern.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Jon Bing’s contribution to research on eGovernment.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Protecting privacy of employees.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Regelverkshjelpen og klartspråk.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Systemutvikling:Hva bør være bestemmende?(og hvem bør bestemme?).
 • Schartum, Dag Wiese; Hannemyr, Gisle & Tranvik, Tommy (2014). Use of personal locationdata by the police : Technologies, experiences and assessments of effects. Complex. 1/2014.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Automatisering av forvaltningsavgjørelser.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Automatisering av forvaltningsavgjørelser og premissene for dette.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Blir det sikrere med sikkerhetsregler?.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Forslaget til ny personvernforordning i EU.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Juridiske argumenter og forutsetninger for digitalisering.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Lokale avtaler om feltteknologi: Hva kan forbedres og hvordan?.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Lovens ord som vern mot overvåking og kontroll.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Noen grunner til at forslaget til pasientjournallov og ny helseregisterlov ikke bør vedtas.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Personopplysningslovgivning: Oversikt og samspill med annen lovgivning.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Regulating localization and tracking technologies.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Rettslig regulering av personvern: Det umuliges kunst?.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet. Complex. 3.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Rettssikkerhet på boks.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Skråblikk på forslaget til nye helselover.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Systemutvikling i rettslig perspektiv.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Systemutvikling som regelverksutvikling.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Teknikker og prinsipper for regulering av personvern.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). The Role of Law in eGovernment.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Automatisering av forvaltningsavgjørelser (særlig enkeltvedtak).
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Automatisering i offentlig forvaltning.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Automatisert saksbehandling: Velsignelser og forbannelser.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet. Vis sammendrag
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Den som ikke har noe å skjule ... Om overvåking i en rettsstat.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Fra lov til innebygget personvern.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Identity and biometrics from a legal perspective.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Kort presentasjon av SERIs forskning.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Når kan rettslig regulering av informasjonssikkerhet sies å være hensiktsmessig?.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Om framtidige regulering av personvern: Forordning, direktiv, lov.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Oversikt over personvernlovgivning.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Personvern på nettet. Vis sammendrag
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Personvernrett og elektroniske spor.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:51 - Sist endret 13. aug. 2020 16:53