Dag Wiese Schartum

Bilde av Dag Wiese Schartum
English version of this page
Telefon +47 22850077
Mobiltelefon +47 95997432
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Academica
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Yrkesbakgrunn

 • Professor 1997
 • Førsteamanuensis 1994
 • Etablerte og ledet Avdeling for forvaltningsinformatikk, 1993 – dd.
 • Dr. juris 1993
 • Stipendiat 1987 - 1992
 • Vitenskapelig assistent 1983-1986
 • Cand. Jur 1983

Forskning

Mine primære forskningsområder er elektronisk forvaltning, personvern og rettsteknologi.

Undervisning

Jeg er programansvarlig for  Master i forvaltningsinformatikk (FINF), og underviser og veileder i tilknytning til dette programmet. I tillegg veileder jeg studenter på master i rettsvitenskap.

Verv

Diverse

 • Leder, SERI, 2007 - 2014 og 2018 - 2020
 • Nestleder, SERI, 2014 – 2018
 • Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

I tillegg har jeg hatt diverse andre verv som nå er avsluttet; bl.a. leder av Nettnemda, koordinator for UiOs interfakultære forskningsinnsats, Kommunikasjon: Teknologi og kultur (KTK), og medlem av programkomiteen for Informasjonsteknologi og samfunn, Norges forskningsråd.

Lovutvalg mv.

 • Medlem av Personvernkommisjonen, 2020 (pågår)
 • Medlem av Arkivlovutvalget for utredning av ny arkivlov, 2017.
 • Medlem av Sikkerhetsutvalget for utredning av ny sikkerhetslov, 2016.
 • Medlem av utvalg i Justisdepartementet for vurdering av utveksling av informasjon om spesielt farlige innsatte i fengsler, 2012.
 • Medlem av Metodekontrollutvalget for utredning av inngripende etterforskningsmetoder, 2009.
 • Utredet behov for rettslig regulering av personnummer og biometri (med Lee A Bygrave) etter oppdrag fra justisdepartementet, 2008.
 • Gjennomførte evaluering av personopplysningsloven (med Lee A Bygrave) etter oppdrag fra justisdepartementet, 2006.
 • Medlem av Helseforskningslovutvalget, 2005.
 • Medlem av utvalg for å vurdere bestemmelser i arbeidsmiljøloven om kontroll med arbeidstakere, 2002.
 • Medlem av referansegruppe for utarbeidelse av helseregisterloven, 2001.
 • Medlem av Skauge-utvalget (som foreslo personopplysningsloven), 1997.

 

 

 

Emneord: Rettsinformatikk, eForvaltning, Personvern
Publisert 26. mars 2008 09:51 - Sist endret 13. aug. 2020 16:53