English version of this page

Bærekraftige selskaper i en globalisert verden (avsluttet)

Forskere fra Universitetet i Oslo og Universitetet i California, Berkeley, undersøkte forutsetningene for næringslivets bidrag til bærekraftig utvikling. Prosjektet løp fra september 2018 til juni 2019, med konferanse i Berkeley i mars 2019 som en av milepælene.

Om prosjektet

Prosjektet fokuserer på Norden og California, to regioner i verden som ofte sees på som ledende når det gjelder næringsliv og bærekraft. Det vil bli gjennomført en komparativ analyse av teori, policy og praksis, med formål å identifisere gode eksempler som kan tjene som byggeklosser for globalt bærekraftig næringsliv med potensial for anvendelse også i andre land.

Prosjektet løper fra september 2018 til juni 2019, med konferanse i Berkeley i mars 2019 som en av milepælene.

Prosjektet vil ha sitt hovedinnhold på sine engelske nettsider.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Peder Sather Center for Advanced Study ved UC Berkeley.

 

 

 

Publisert 11. okt. 2018 09:34 - Sist endret 2. sep. 2022 12:03