RASEN - Compositional Risk Assessment and Security Testing of Networked Systems (avsluttet)

RASEN er et større EU-finansiert prosjekt som fokuserer på IT-sikkerhet.

Prosjektets hovedvekt er på informasjonsteknologi, men dets juridiske del handler om metoder for juridisk risikostyring. Prosjektet ble startet opp i 2012 og varer over tre år. Detaljene er beskrevet på våre engelske nettsider.

 

Emneord: SERI, SERIPROSJEKT, SERI-Rettsteknologi
Publisert 12. nov. 2012 12:40 - Sist endret 5. apr. 2016 14:03