RESPECT - Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies (avsluttet)

Politiet bruker overvåkingsteknologi for å bekjempe alvorlig kriminalitet. I prosjektet inngår studier av hvordan teknologien anvendes, hvor effektiv den er, og hva slags holdninger folk har til slik etterforskning. Ikke minst blir den rettslige reguleringen av teknologien undersøkt, og hvilken innvirkning bruken har på personvernet. Prosjektet innebærer parallelle undersøkelser i femten land.

Om prosjektet

Prosjektet er tverrfaglig og skal bl.a. belyse juridiske, teknologiske, samfunnsvitenskapelige og økonomiske forhold knyttet til politiets bruk av overvåkingsteknologi. Blant de spørsmål vi stiller er:

  • Hva slags overvåkingsteknologi er i bruk, og hvilken betydning har den?
  • I hvilken grad og på hvilken måte er overvåkingsteknologi rettslig regulert og undergitt rutiner som bl.a. ivaretar personvern og rettssikkerhet?
  • Hva er de sosiale og økonomiske kostnader knyttet til slik teknologi?
  • Hvilke holdninger har borgere i ulike europeiske land til overvåkingsteknologi?

Disse og andre spørsmål gjør det nødvendig med empiriske undersøkelser av praksis i de femten landene som deltar i prosjektet. Deler av undersøkelsene vil imidlertid omfatte politiet i alle 188 land som er medlemmer i politiorganisasjonen Interpol. Prosjektet har i tillegg noen mer praktisk rettede mål. Blant annet vil vi forslå retningslinjer for god praksis, og utvikle beslutningsstøtte (sjekkliste) for vurdering av overvåkingssystemer.

Se de offisielle nettsidene for det samlede RESPECT-prosjektet.

SERIs rolle i prosjektet

SERI deltar i alle deler av prosjektet, og har spesielt ansvar for en arbeidspakke om RFID, geolokalisering og tingenes internett (Schartum). Denne delen gjelder teknologi som kan sette politiet i stand til å finne ut hvor gjenstander og personer befinner seg, samt hvor og hvordan de beveger seg. I løpet av høsten 2012 og vinteren 2013 vil det bli gjennomført undersøkelser om dette emnet i en rekke land.

Organisering

Prosjektet er et samarbeid mellom 19 partnere (18 forskningsinstitusjoner i 15 land og politiorganisasjonen Interpol). SERI er eneste norske deltaker.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EU sjuende rammeprogram for forskning.

 

 

Emneord: SERIPROSJEKT, SERI, SERI-Personvern
Publisert 12. nov. 2012 12:42 - Sist endret 5. apr. 2016 14:04