English version of this page

Security in Internet Governance and Networks: Analysing the Law (SIGNAL)

SIGNAL-prosjektet undersøker endringer i rettslige rammer for nettsikkerhet ved å fokusere på etablerte, nye og foreslåtte sikkerhetskrav rettet mot kritisk internettinfrastruktur og skytjenester.

Om prosjektet

Prosjektet har følgende hovedproblemstillinger:

  1. Er gjeldende regelverk tilstrekkelig robust til å møte forventet utvikling av internett?

  2. I hvilken grad er internasjonale organisasjoner i ferd med å få økt innflytelse på styringen av kritisk internettinfrastruktur?

  3. I hvilken grad fører sikkerhetskrav til en fragmentering av internett? («splinternet»-problemet)

Prosjektet startet 1. januar 2016 og vil gå over fem år. I tillegg til forskning vil prosjektet arrangere tre seminarer (2017, 2018 og 2019) og en avsluttende konferanse i september/oktober 2020.

Arbeidsspråket vil være engelsk. For mer informasjon vises til våre engelske nettsider.

Finansiering

SIGNAL prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og UNINETT Norid AS

 

 

Publisert 17. mars 2016 15:20 - Sist endret 22. sep. 2020 14:22