Skatterett@jus

Prosjektet skal etablere plattform for forskning og undervisning innen skatte- og avgiftsrett, og skal skape en arena for samarbeid mellom Det juridiske fakultet og offentlige- og private aktører innen skatte- og avgiftsrett.

Bildet kan inneholde: dressbukse, bukse, smil, frakk, stol.

Prosjektdeltakere. Fra venstre: Kari Alice Frønsdal, Jon Tingvoll, Henriette Hjorth, Omar Dajani, Martin Børresen, John Asland, Arild Vestengen, Daksha Sriragulan, Anders Mikelsen,  Arvid Aage Skaar og Ørnulf Kristiansen. Foto: Mona Ådum/UiO

Om prosjektet

Samfunnets behov for forskning innen skatte- og avgiftsrett og for jurister med høy faglig kompetanse innen fagfeltet, er stort. Det gjelder både for offentlig forvaltning og domstoler, og for private og offentlige virksomheter.

For å bidra til å skape et større fagmiljø og mer faglig aktivitet, har Det juridiske fakultet i Oslo, i samarbeid med Finansdepartementet, KPMG, Deloitte Advokatfirma og Ernst & Young Advokatfirma, opprettet prosjektet Skatterett@JUS, UiO. Prosjektets formål er dels å være plattform for økt forskning og undervisning innen skatte- og avgiftsrett, og dels å være en arena for samarbeid med offentlige og private aktører innen feltet.

Prosjektet har en tidsramme på 10 år (2021-2031) og skal ledes av Institutt for privatrett. Førsteamanuensis Anders Mikelsen skal ha det faglige ansvaret for prosjektet, og stipendiat Daksha Sriragulan er i gang med det første doktorgradsprosjektet. Professor emeritus Arvid Aage Skaar og professor emeritus Frederik Zimmer er sentrale deltakere i prosjektet.    

Det vil bli utlyst flere stipendiatstillinger de nærmeste årene. Er du interessert i å skrive doktoravhandling innen skatte- eller avgiftsrett, så ta kontakt med Anders Mikelsen.  

Finansiering

Avtalen finansierer en fast stilling (leder av prosjektet) og inntil 18 årsverk i stipendiat- og post.doc-stillinger i de 10 årene avtalen gjelder for. Den økonomiske rammen for avtalen er 20 millioner fordelt på hele perioden.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Finansdepartementet og advokatfirmaene Deloitte, Ernst & Young og KPMG, og Det juridiske fakultet.

Bildet kan inneholde: bord, konferanseromsbord, møbler, bilderamme, menneskelig.
Prosjektmøte 24.03.22, UiO. Foto: Mona Ådum/UiO

 

Publisert 7. jan. 2022 14:01 - Sist endret 10. aug. 2022 13:54