Om prosjektet

Systemer for elektronisk identifikasjon (eID) spiller en nøkkelrolle i dagens samfunn. Ved bruk av eID kan vi blant annet få tilgang til private og offentlige tjenester, rapportere til skattemyndighetene, få innsikt i helseopplysninger, gjennomføre betalingstransaksjoner, overføre eiendomsretten til fast eiendom, signere lånekontrakter og registrere skilsmisse. Fordi systemer for eID også kan misbrukes til å gjennomføre en lang rekke kriminelle handlinger, inkludert ulike typer svindel, hvitvasking, korrupsjon og terrorisme, innebærer de også en risiko både for den enkelte og for samfunnet.

Hva prosjektet skal undersøke

I dette tverrfaglige prosjektet skal man undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å avdekke og redusere sårbarheter ved bruk og misbruk av eID-systemer. Prosjektet vil undersøke de tekniske egenskapene til eIDsystemer og det rettslige rammeverket som regulerer bruk og misbruk disse systemene i Norge og Estland. Både Norge og Estland har vært tidlig ute med digitalisering og bruk av eID-systemer, men problemer med identitetstyveri og svindel ser ut til å være større i Norge enn i Estland.

Rettshjelpsklinikk

Prosjektet vil opprette en rettshjelpsklinikk for personer som opplever problemer med bruk og misbruk av eID i Norge. Det kan dreie seg om manglende tilgang til eID-systemer eller identitetstyveri med potensielt alvorlige konsekvenser. Klinikken vil bidra til å samle data og gi innsikt hvilke problemer overgangen fra fysisk til elektronisk identifisering skaper.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet vil bli gjennomført av forskere fra fire forskningsinstitusjoner i Norge og Estland, i samarbeid med en rekke private og offentlige samarbeidspartnere. Det vil gi økt forståelse for den rollen eID-systemer spiller i moderne samfunn, og bidra til utvikling av teknologi og rettsregler som sikrer at overgangen fra fysisk til digital identifisering kan skje på måter som ivaretar både den enkelte og samfunnets behov, og dermed bidra til økt samfunnssikkerhet.

 

Publisert 4. mars 2021 11:41 - Sist endret 4. mars 2021 12:11