English version of this page

Samfunnssikkerhet og digitale identiteter

I prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter skal vi undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å avdekke og redusere sårbarheter ved bruk og misbruk av eID-systemer.

Bildet kan inneholde: verden, gest, gjøre, menneskelig ben, briller.

Colourbox.com

Systemer for elektronisk identifikasjon (eID) spiller en nøkkelrolle i dagens samfunn. Ved bruk av eID kan vi blant annet få tilgang til private og offentlige tjenester, rapportere til skattemyndighetene, få innsikt i helseopplysninger, gjennomføre betalingstransaksjoner, overføre eiendomsretten til fast eiendom, signere lånekontrakter og registrere skilsmisse. Fordi systemer for eID også kan misbrukes til å gjennomføre en lang rekke kriminelle handlinger, inkludert ulike typer svindel, hvitvasking, korrupsjon og terrorisme, innebærer de også en risiko både for den enkelte og for samfunnet.

Prosjektet er tverrfaglig og involverer et stort antall samarbeidspartnere og forskningsinstitusjoner.

Mer om prosjektet. 

Mål

Prosjektet vil gi økt forståelse for den rollen eID-systemer spiller i moderne samfunn, og bidra til utvikling av teknologi og rettsregler som sikrer at overgangen fra fysisk til digital identifisering kan skje på måter som ivaretar både den enkelte og samfunnets behov, og dermed bidra til økt samfunnssikkerhet.

Samarbeid

Prosjektet vil bli gjennomført av forskere fra Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Tartu, i samarbeid med en rekke private og offentlige samarbeidspartnere:  Gatejuristen, Jussbuss, Jurk, Finans Norge, Bits, DNB, Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Norsis, Tenerity, Skatteetaten, NAV, Digitaliseringsdirektoratet, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet samt advokatfirmaene Haavind, Ræder, Brækhus, Wahl-Larsen, Langseth, Pacta og Dalan.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd og startet opp 1. august 2021.  Prosjektet har en varighet på fire år.

 

Publikasjoner

  • Kjørven, Marte Eidsand; Høgberg, Alf Petter & Woxholth, Geir (2021). BankID-opplysninger på avveie – om vilkårene for aktivering av forsettsansvaret etter finansavtaleloven § 35 (3) og ny finansavtalelov § 4-30 (4). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(6), s. 335–366. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-06-03. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Kjørven, Marte Eidsand (2021). Hvem tar regningen når vi blir svindlet på nett? Bør bankene ha større ansvar?
  • Kjørven, Marte Eidsand (2021). De vanskelige kreditorene og hva gjør vi?
  • Kjørven, Marte Eidsand (2021). Bankenes ansvar ved svindel.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2021 12:08 - Sist endret 8. aug. 2022 13:21