Personvernkonferansen 2016

Temaet for årets konferanse er "Morgendagens personvern"

 

Lovgivning med stor betydning for personvernet er i endring. Det er vedtatt en generell personvernforordning som vil tre i kraft den 25. mai 2018. Forordningen er EØS-relevant og vil erstatte personopplysningsloven. Utenfor forordningens saklige virkeområde blir det i tillegg fremmet forslag om lovgivning for å styrke stats- og samfunnssikkerhet. Forslagene har potensielt stor betydning for personvernet. På Personvernkonferansen 2016 tar vi sikte på å gi solid faglig påfyll ved å engasjere, debattere og bygge kompetanse i disse spørsmålene om morgendagens personvern.

Påmeldingsfrist: fredag 25. november 2016. Deltakeravgift er kr. 1200,- som inkluderer kaffe/te og enkel formiddagsmat. Vi har et begrenset antall plasser for studenter til disposisjon og deltakeravgift er kr.100,-.

Programmet for konferansen finner du her.

Påmelding og betaling via nettside.

Nettskjema (dette påmeldingsskjemaet må brukes i tillegg)

Det er helt FULLT nå. Vi kan dessverre ikke ta imot flere påmeldinger. Du kan evnt sende en mail til: torgeir.boldvik@jus.uio.no hvis du ønsker å stå på venteliste.

Presentasjonene fra konferansen:

Publisert 19. mai 2016 11:28 - Sist endret 20. des. 2016 10:30