Senter for rettsinformatikk (SERI)

Rettsinformatikk er et fagområde som ser på juridiske problemstillinger som oppstår i i forbindelse med bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Fagfeltet er også opptatt av juridiske problemstillinger knyttet til bruken av IKT i jussens verden, eksempelvis når selvangivelse behandles av dataprogrammer og ikke menneskehender.

Foto: Lexit advokat

SERIs forskning berører temaer som personvern, informasjonssikkerhet, elektronisk handel, medierett og er preget av tverrfaglighet og nær tilknytning til forskningen ved Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN).

Forskningen ved SERI og AFIN er har ofte en interdisiplinær tilnærming og er organisert i følgende fem forskningsområder:

  • eFovaltning
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Elektronisk handel
  • Medierett og internett governance
  • Rettsteknologi

Les mer om SERIs forskning 

Kontakt

Senterleder - Professor Lee A. Bygrave

Nestleder - Professor Tobias Mahler

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Aktuelle saker

Publisert 16. apr. 2019 13:17 - Sist endret 22. okt. 2021 13:20