Personvernkonferansen 2017

Temaet for årets konferanse er "Hjørnestener i morgendagens personvernlovgivning"

Den 6. juli sendte regjeringen ut forslag til ny personopplysningslov på høring (frist: 6. oktober). I høringsutkastet foreslås det å inkorporere personvernforordningen i norsk rett. Det blir dessuten foreslått flere norske, nasjonale bestemmelser slik forordningen åpner for. På Personvern-konferansen 2017 vil du få en analyse av lovforslaget, og av «hjørnestener» i forordningen: bestemmelsene om databehandleravtaler, informasjonssikkerhet, og konsekvensvurdering og forhåndsdrøfting.

Vi legger vekt på at innleggene skal gi rettslig analyse med godt læringsutbytte for tilhørerne.

Til slutt på konferansen blir det diskusjon om den siste tidens «skandaler» med virksomheter som har satt bort databehandlingsoppgaver til utenlandske foretak, bl.a. saken om Helse Sør-Øst.  Sakene er nettopp eksempel på situasjoner der de forordningsbestemmelsene som blir diskutert på konferansen er særlig relevante.

Påmeldingsfrist: torsdag 30. november 2017. Deltakeravgift er kr. 1200,- som inkluderer kaffe/te og enkel formiddagsmat. Vi har et begrenset antall plasser for studenter til disposisjon og deltakeravgift er kr.100,-.

Programmet for konferansen finner du her.

Betaling via nettside. (Vi har fått et større konferanserom så vi har i dag den 23.11 kunne åpne opp for flere påmeldinger)

 

Presentasjoner:

Anne Sofie Hippe

Eirin Lauvset

Dag Wiese Schartum

Torgeir Waterhouse

Emily Mary Weitzenboeck

 

Publisert 21. sep. 2017 11:25 - Sist endret 11. des. 2017 13:00