Seminar:"Artificial Intelligence and Law"

Seminaret arrangeres av Senter for rettsinformatikk (SERI) med støtte fra Lovdata. Seminaret er en del av undervisningen på JUS5670- Electronic Commerce Law og SERIs fødselsdagsforelesning med etterfølgende mottagelse. Seminaret holdes på engelsk.

Del 1 av seminaret er åpent for alle og krever ikke registrering. Men dersom antall deltagere overskrider rommets kapasitet vil registrerte studenter ved emnet JUS5670 bli prioritert. Deltagelse på del 2 krever registrering og det er først i tid, først i rett. Påmeldingsfrist er onsdag 7.mars.

Del 1, Domus Academica - Auditorium 4

13:30    Introduksjon: Artificial intelligence and law (Dr. Sebastian Schwemer, Center for Information and Innovation Law, University of Copenhagen)

14:15    Pause

14:30     Predicting legal decisions (Kjetil Loyland, UiO)

14:45     Legal tech and automation (Merete Nygaard, Lawbotics)

15:15     Pause

15:30    Artificial intelligence clauses in commercial contracts (Per-Kaare Svendsen, Kvale)

16:10    Closing remarks (Tobias Mahler, UiO)

16:15    Slutt på del 1

 

Del 2, Domus Nova, Auditorium 7 (7.etg)

17:15 - 18.00  SERIs Fødselsdagsforelesning: “Robot Lawyers: The Second Coming of Law and Artificial Intelligence" (Professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett, UiO)

18.00 - 19.00  Mottagelse i Knut Selmers samlinger (biblioteket i 4.etg) Domus Nova

 

Publisert 27. feb. 2018 14:12 - Sist endret 14. mars 2018 09:13