Heldagsseminar FINF

Tirsdag 27. februar er det heldagsseminar ved SERI . Temaet for seminaret er "Systemutvikling i digital forvaltning: Fra lovtekst til programkode".

Arrangementet er åpent for alle, men grunnet enkel servering bes alle melde seg på via nettskjema. Begrenset antall plasser, så først i tid, først i rett.

Utvikling av rettslige beslutningssystemer i offentlig forvaltning

Mange fagsystemer i offentlig forvaltning har rettslig innhold og blir brukt for treffe enkeltvedtak. Seminaret vil dels inneholde en oversikt over systemutviklingsprosessen «fra lovtekst til programkode». Dels vil seminaret inneholde presentasjoner om hvordan utvikling av «systemer med jus i» drives i to statlige etater. Personvernforordningen som vil bli vedtatt som norsk lov før sommeren, og har bestemmelser om «avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling» (jf. særlig art. 22). Denne bestemmelsen er særlig relevant ved utvikling av systemer med høy automatiseringsgrad, og vil bli gjennomgått til slutt i programmet.

Innleggene er selvfølgelig bærende for seminaret. I programmet har vi imidlertid som vanlig dessuten satt av mye tid til spørsmål og diskusjon. Også på den måten kan vi hjelpe hverandre å bli enda litt klokere og innsiktsfulle når dagen er over!

Velkommen!

Nettskjema for påmelding  og program.

Påmeldingsfrist er onsdag 21.februar kl 12:00.

Publisert 11. des. 2017 11:19 - Sist endret 21. feb. 2018 14:03