Retten i det digitale Norge - velkommen til bokpresentasjon på Zoom

16. mars i år fylte Senter for rettsinformatikk 50 år. Jubileet skulle blant annet markeres med presentasjon av boken "Retten i det digitale Norge. Senter for rettsinformatikk 1970 - 2020". Så kom pandemien og alle gode planer gikk i vasken.

Dette retter vi opp nå! Mandag 8. juni kl. 18.00 vil boken bli presentert på Zoom, se programmet nedenfor.  Boken er "nødvendig allmenndannende lesning" for enhver som arbeider med jus og digital teknologi!

Den er et fagfellevurdert, faghistorisk arbeid som både handler om rettsutviklingen innen sentrale områder og om arbeidet ved SERI i den forbindelse.

Bildet kan inneholde: tekst, diagram, font, autodel.

Faglig program på Zoom:

Presentasjon av boken "Retten i det digitale Norge. Senter for rettsinformatikk 1970 - 2020" av Iver Tangen Stensrud (Fagbokforlaget 2020)

18.00  Kort om bakgrunnen for boken v/ Dag Wiese Schartum, SERI
18.10  Om arbeidet med boken v/ forfatteren, Iver Tangen Stensrud
18.20  Kommentar fra rettshistorisk perspektiv v/professor Jørn Øyrehagen Sunde, Institutt for offentlig rett
18.40  Ordet er fritt: Meninger, kommentarer og spørsmål om boken fra deltakere på arrangementet
19.00  Slutt

(Bokpresentasjonen skjer i bakkant av NFJEs generalforsamling kl. 17.15 samme dag.)

Join Zoom Meeting

If the above button is not clickable, try copying and pasting the following link into the address bar of your web browser

https://uio.zoom.us/s/67242312325

 

Publisert 28. mai 2020 15:09 - Sist endret 28. mai 2020 15:13