Semantisk teknologi – hva er grunnlaget for at digitale systemer kan forstå meningen med ordene – og vi kan utvikle maskinlæring?

Velkommen til digital teknologitime om språkteknologi med Bernt Bremdal! 

Bildet kan inneholde: tre, by, woody plante, himmel, offentlig område.

Foto: Smart Innovation Norway

Arrangementet finnes nå i opptak. Se nederst.

Om foredraget 

Hvordan lærer maskinene å forstå det de leser? 

Det er et stort fokus på maskinlæring, men relativt få presentasjoner starter med å forstå utgangspunktet. Denne presentasjonen er det første i en serie innen maskinlæring relatert til juss og forvaltningsinformatikk. Teknologitimen er en variant Tirsdagskaffeseminaret /TKS), men hvor vi tar et teknologisk utgangspunkt. 

Bernt Bremdal vi i sitt foredrag gi en innføring i utfordringer og mulige løsninger spesielt rettet mot semantisk teknologi for analyse av juridiske tekster. Disse er formulert på en relativt spesiell måte og med svært store karv til presis tolkning. Viktige forutsetninger er ofte bare nevnt en gang, mens 

Foredraget vil også gi en kort introduksjon til grunnleggende metoder og praktiske verktøy for språkteknologi (metoder for automatisk analyse av språklige data) Datalingvistikk er et tverrvitenskapelig felt mellom lingvistikk, matematikk og informatikk. Der formell lingvistikk vil lage veldefinerte modeller som simulerer grammatikken til menneskelige språk, prøver datalingvistikken å bygge slike modeller med hjelp av metoder fra informatikken. 

Bernt Bremdal er professor ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag og seniorrådgiver hos Smart Innovation Norway. 

Bremdal har en doktorgrad fra NTNU i anvendt kunstig intelligens og en M.Sc. innen maskinteknikk. Han har mer enn 25 års erfaring innen beslutningsstøtte og informasjons- og kunnskapsadministrasjon og mer enn 10 års akademisk forskning og innovasjon.

Han har lang erfaring innen ledelse og prosjektledelse, samt produktutvikling. Han er spesialist innen kunnskaps- og informasjonsadministrasjon, prosessutvikling og ytelsesoptimalisering. Hans tekniske ekspertise består av søk, informasjonsutvinning, kunstig intelligens og datalingvistikk (computational linguistics).

Opptak

Du finner et opptak av foredraget her

Du finner power point-presentasjonen her

CBS LAW/MPP København, Seminar – 13. mars 2020

Publisert 5. nov. 2020 13:02 - Sist endret 2. des. 2020 15:01