Den menneskelige faktors betydning for kvaliteten på databevis

Velkommen til tirsdagskaffeseminar med Nina Sunde!

Bildet kan inneholde: tre, by, woody plante, himmel, offentlig område.

Arrangementet krever påmelding. Se nederst. 

Om foredraget

Databevis spiller en stor rolle i politiets etterforskning av straffesaker. Slike bevis betraktes gjerne som nøytrale og pålitelige sett i forhold til f.eks. vitnebevis.

Det finnes mye forskning omkring feil og usikkerhetsmomenter tilknyttet de tekniske sidene ved databeviset. Men, bevisene sikres, analyseres og presenteres av dataetterforskere, og den menneskelige faktors betydning for bevisenes kvalitet er ikke viet den samme oppmerksomheten gjennom forskning.

Forskningsprosjektet har som mål å utforske i hvilken grad en bedre forståelse av dataetterforskers rolle i konstruksjonen av databevis kan bidra til å forebygge feil, og dermed styrke kvalitet og rettssikkerhet i etterforskningen av straffesaker.

Nina Sunde er politioverbetjent og har en mastergrad fra NTNU i 2017. Hun er nå stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Foredraget er en presentasjon av hennes Ph.d. prosjekt.

Bevertning

Kaffe og te blir servert. Ta gjerne med matpakken.

Påmelding

Meld deg på til fysisk deltakelse i Spiserommet (inntil 15 personer) her

Meld deg på til digital deltakelse (Zoom-møte) her

Publisert 26. aug. 2020 18:34 - Sist endret 25. mars 2021 14:44