Tillit til chatboter? Hvordan brukere opplever å få hjelp gjennom samtaler med en robot.

Velkommen til tirsdagskaffeseminar med Asbjørn Følstad og Cato Bjørkli!

Bildet kan inneholde: tre, by, woody plante, himmel, offentlig område.

Arrangementet krever påmelding. Se nederst.

Om foredraget

Chatboter blir stadig vanligere. Mange tjenesteytere har dem som supplement til sin kundeservice, der kunder tilbys hjelp gjennom samtale med et dataprogram. Det begynner også å komme chatboter som kan gi helsehjelp, som kan bidra innen opplæring og utdanning og som kan bistå organisasjonsinterne funksjoner.

Chatboter er automatiserte, digitale tjenester der du som bruker får tilgang til tjenester og informasjon gjennom dialog i naturlig språk – omtrent som du ville fått i samtale med et annet menneske. Noen chatboter er spesialisert på å bistå til konkrete oppgaver, som når du trenger hjelp til å få et nytt kort fra banken din. Andre er designet for småprat og sosial interaksjon.

Ved hjelp av kunstig intelligens blir chatboter stadig flinkere til å forstå hva brukerne sier og til å gi svar på det brukerne spør om. Samtidig kan vi fremdeles oppleve at chatboter ikke alltid klarer å hjelpe. For at chatboter skal få økt utbredelse i fremtiden, er det viktig at brukere har tillit til dem og at de gir gode brukeropplevelser.

Asbjørn Følstad og Cato Bjørkli presenterer undersøkelser som gir innsikt i hvilke faktorer som fremmer og hemmer tillit til chatboter.  

Asbjørn Følstad er seniorforsker ved SINTEF, med doktorgrad i psykologi. Han arbeider med brukersentrert utvikling av digitale løsninger og har de senere årene forsket på hvordan brukere opplever og tar i bruk chatboter, og hvordan chatboter bør utformes. 

Cato Bjørkli er psykolog og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han arbeider innen arbeids- og organisasjonspsykologi, blant annet innen human factors og menneske-maskin samspill.  

Bevertning

Kaffe og te blir servert. Ta gjerne med matpakken.

 

Publisert 8. mars 2020 20:36 - Sist endret 5. mars 2021 15:00