Personvernkonferansen 2021

«Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet»

Digitalisering øker arbeidsgivers evne til å styre, kontrollere, instruere og granske ansattes arbeidsprestasjoner, atferd og lokalisering. De samme verktøyene kan benyttes for å individualisere sanksjonering eller belønne prestasjoner eller atferd, og dermed styre den enkelte arbeidstaker ved hjelp av automatiserte systemer. En slik utvikling kan gripe inn i de ansattes personvern og forrykke maktbalansen mellom det fagorganiserte kollektivet og arbeidsgiversiden.

På Personvernkonferansen 2021 markerer vi oppstart av et nytt LO-finansiert forskningsprosjekt i regi av SERI og Fafo, om Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet. På konferansen vil vi bl.a. presentere foreløpige resultater fra Fafos survey fra denne høsten om kontroll i arbeidslivet. Først og fremst vil vi diskutere sentrale rettslige problemstillinger knyttet til personvern og arbeidsliv.

Påmeldingsfrist: Onsdag 24. November 2021. Deltakeravgift er kr. 1600,- som inkluderer kaffe/te og enkel formiddagsmat. Vi har et begrenset antall plasser for studenter til disposisjon og deltakeravgift er kr. 200,-.

 

Program, påmelding etc 

Arrangør

Senter for rettsinformatikk
Publisert 1. okt. 2021 11:29 - Sist endret 26. okt. 2021 09:53