Heldagsseminar: Forholdet mellom jus og systemutvikling i offentlig sektor

Onsdag 9.mars avholder AFIN et heldagsseminar om forholdet mellom jus og systemutvikling i offentlig sektor. Seminaret er gratis og åpent for alle påmeldte, men da det er et begrenset antall plasser er det først i tid, best i rett!

Fullt program finner du her

Frist for påmelding er tirsdag 1.mars kl 15:00, og påmeldingsskjema finner du her

Lovgivning settes ofte ut i livet ved hjelp av rettslige beslutningssystemer som automatiserer rettsanvendelsen. Dette krever at lover og andre tilhørende rettskilder lar seg «oversette» slik at rettsreglene kan uttrykkes som algoritmer i programkode og anvendes av systemet. Den egentlige rettsanvendelsen skjer når systemer blir utviklet. Da må det fastsettes detaljerte løsninger av et stort antall rettsspørsmål, og løsningene må kunne programmeres. I tillegg må det avklares hvilke rettslige rammer en må forholde seg til: Hvilke skranker setter f.eks. personvernforordningen for hva systemet kan bruke av personopplysninger?

            På seminaret om forholdet mellom jus og systemutvikling i offentlig sektor tar vi utgangspunkt i praksis og erfaringer med utvikling av rettslige beslutningssystemer. I tillegg til å diskutere rent rettslige spørsmål, blir det sentralt å se på samarbeid mellom jurister, teknologer, forvaltningsinformatikere og andre som deltar i utviklingsarbeidet.

Seminaret er del av masteremnet i forvaltningsinformatikk, FINF4021 - Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi. I tillegg til innleggene har vi som vanlig satt av god tid til spørsmål og diskusjon.

Seminaret er gratis og åpent for alle påmeldte. Praktikere fra offentlig forvaltning er helt spesielt velkomne!

 

Velkommen!

Publisert 16. feb. 2022 21:47 - Sist endret 25. feb. 2022 14:29