TKS: Deling av det offentliges data for å redusere handlingsrommet til useriøse virksomheter

Velkommen til et hybrid Tirsdagskaffeseminar med Marie Kristine Lauten fra Brønnøysundregistrene!

Se påmelding for digital deltakelse nederst.

I 2020 fikk Brønnøysundregistrene og Skatteetaten i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet å utarbeide et forslag til et tverretatlig felles rammeverk for tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon for både offentlige innkjøpere, private virksomheter og forbrukere. Med seriøsitetsinformasjon menes opplysninger som underbygger om en virksomhet driver innenfor gjeldende normer og regelverk. Deling av slike opplysninger skal blant annet bidra til å redusere handlingsrommet for kriminelle og useriøse virksomheter. Dette oppdraget var et av tiltakene i Solberg-regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Nå 1,5 år senere har Brønnøysundregistrene akkurat avsluttet en pilotperiode hvor data har blitt delt med to private tilretteleggere som har videreformidlet seriøsitetsinformasjon tilpasset spesifikke brukergrupper.

I denne presentasjonen vil Marie Kristine Lauten dele sine erfaringer som jurist og prosjektdeltaker, og diskutere noen av de rettslige og etiske utfordringene prosjektet har støtt på.

Marie Kristine Lauten har master i rettsvitenskap fra UiT (2016). Etter et kort opphold hos Forbrukerrådet, begynte hun hos Brønnøysundregistrene (BR) i 2017. BR er registerfører for 17 ulike registre, som igjen reguleres av rundt 180 ulike lover og forskrifter. Lauten har en veldig variert arbeidshverdag som både består av prosjektdeltakelse og støtte i den daglige registerdriften. 

 

På Spiserommet i Domus Academica overfører vi presentasjonen til Lauten som er med oss direkte fra Brønnøysund. 

Påmelding for digital deltakelse (lenke til Zoom sender vi ut påmeldte tirsdag formiddag).

Kontaktperson: Øystein Flø Baste

 

Arrangør

Senter for rettsinformatikk
Publisert 18. mars 2022 15:15 - Sist endret 21. mars 2022 14:38