Curriculum Vitae

CV - Professor Erling Eide

Navn: Erling Eide
Professor i sosialøkonomi, Det juridiske fakultet, UiO

Utdannings- og ansettelsesforhold
1983 - Professor, Det juridiske fakultet, UiO
1980 - 1982 Professorstipendiat, Det juridiske fakultet, UiO
1979  Dosent, Sosialøkonomisk institutt, UiO
1975 - 1979 Univesitetslektor, Sosialøkonomisk institutt, UiO
1970 - 1975 Stipendiat, Sosialøkonomisk institutt, UiO
1968 - 1969 Vitenskapelig assistent, Sosialøkonomisk institutt, UiO

1979 Dr. philos. (sosialøkonomi), UiO
1969 Cand. oecon., UiO

Undervisnings- og veilederoppgaver
Undervist og veiledet på alle nivåer ved Sosialøkonomisk institutt og på alle nivåer (inkl. dr. juris og PhD) ved Det juridiske fakultet.


Prosjektlederansvar og deltakelse i større forskningsprosjekter
Leder av forskergruppe i rettsøkonomi ved Senter for Høyere Studier ved Det Norske Videnskaps-Akademi 1995-96.

Leder av NFR-finansiert prosjekt ”Random Audit of Tax Evasion” 2004-2007 (og senere).


Deltakelse i eksterne komiteer, verv, redaktøransvar, bedømmelser, referee-oppdrag og lignende
Medlem av redaksjonsrådet i International Journal of Law and Economics. Referee-oppdrag fra 12-15 faglige tidssrifter.
 

Annen relevant erfaring og kompetanse
Visiting scholar, International Centre for Economic Reseach, Torino
Visiting Fellow, Maison des Sciences de l’Homme, Paris
1978 - 1979 Hambro Fellowship, Clare Hall, Cambridge, UK

 

Publisert 8. des. 2008 16:10 - Sist endret 4. des. 2009 15:25