Erling Eide

Professor emeritus - Institutt for privatrett
Bilde av Erling Eide
Telefon +47-22859736
Rom 302
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige kompetanseområder

Rettsøkonomi (særlig kriminaløkonomi) og individuell adferd under usikkerhet.

CV

Utvalgte publikasjoner

Emneord: Rettsøkonomi, Tingsrett

Publikasjoner

 • Eide, Erling (2020). Usikre bevis og juristutdannelsen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(1), s 3- 18
 • Eide, Erling (2015). På sporet av en korrekt kapitaliseringsrente - Rt.2014 s.1203. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(2015-1), s 3- 4
 • Eide, Erling (2014). Skatteunndragelse - omfang og årsaker, I: Ole Gjems-Onstad; Bettina Banoun & Arvid Aage Skaar (red.),  Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02213-0.  Artikkel.  s 175 - 190
 • Eide, Erling (2012). Cost-benefit Analysis and Inconsistency in Environmental Law, In  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Artikkel.  s 146 - 161
 • Eide, Erling (2012). Rettsøkonomiske analyser av forslaget til ny sjøtransportkonvensjon. NOU - Norges offentlige utredninger.  ISSN 0333-2306.  (10), s 301- 308 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2012). Standardisert personskadeerstatning, kapitaliseringsrenten og misforståelsen. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  (1-2), s 99- 104
 • Eide, Erling (2011). Kapitaliseringsrenten og Høyesteretts misforståelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  8(3), s 125- 162
 • Eide, Erling; von Simson, Kristine & Strøm, Steinar (2011). Rank-Dependent Utility, Tax Evasion, and Labor Supply. FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA).  ISSN 0015-2218.  67(3), s 261- 281 . doi: 10.1628/001522111X600597
 • Eide, Erling; Strøm, Steinar & von Simpson, Kristine (2010). Rank Dependent Utility, Tax Evasion and Labor Supply. CESifo Working Papers.  ISSN 1617-9595.  (3213) Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2009). Is the consumer directive advantageous for the consumers?. European Journal of Law and Economics.  ISSN 0929-1261.  28(3), s 289- 307 . doi: 10.1007/s10657-009-9111-0
 • Eide, Erling (2009). Notat om plikt til å utarbeide tilstandsrapport. NOU - Norges offentlige utredninger.  ISSN 0333-2306.  (6), s 172- 184
 • Eide, Erling (2008). Kapitaliseringsrenten som juristskapt virkelighet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(2), s 15- 15
 • Eide, Erling (2007). Accident Liability with Rank Dependence. Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV).  ISSN 0179-2830.  90(1/2), s 160- 171 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2007). Retting eller omlevering - hva er mest forbrukervennlig?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  46(5), s 283- 300
 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2007). Rettsøkonomiske analyser av tingsrett og beslektede emner. Stensilserie. Serie B.  ISSN 1501-052X.  (40)
 • Eide, Erling (2004). Recent Developments in Economics of Crime. German Working Papers in Law and Economics.  ISSN 1933-8627.  (8)
 • Eide, Erling (2004). Tingsrett. Inflasjonskompensasjon i festekontrakter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 10- 11
 • Eide, Erling (2003). Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt.  ISSN 0801-1117.  (3) Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2003). Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Public Finance/Finances Publiques.  ISSN 0033-3476.  53(3-4), s 296- 311 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2002). Engineering Production Functions for Tankers, I: Finn R. Førsund; Tor Jakob Klette; Knut Løyland & Kjell Gunnar Salvanes (red.),  Microeconometrics of Production: Norwegian Contributions.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19921-2.  s 230 - 248 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2002). Rettsøkonomi - status med eksempler. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  (1), s 22- 29 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2002). Rettsøkonomiens lysende fortid og utfordrende fremtid. Refleksjoner omkring en encyclopedi, I: Peter Lødrup; Steinar Tjomsland; Magnus Aarbakke & Gunnar Aasland (red.),  Rettsteori og rettsliv - Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-15-00232-3.  s 197 - 208 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (1999). Kriminaløkonomi - De ukjente studier av almenprevensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 77- 119 Vis sammendrag
 • Aasness, Jørgen; Eide, Erling & Skjerpen, Terje (1994). Criminometric Analyses Using Equilibrium Models, Latent Variables and Panel Data, In  Economics of crime: Deterrence and the rational offender.  Elsevier.  ISBN 0444820728.  Chapter 6.  s 187 - 243
 • Aasness, Jørgen; Eide, Erling & Skjerpen, Terje (1993). Criminometrics, latent variables and panel data, In  Statistical modelling and latent variables.  Elsevier.  ISBN 9780444898326.  s 1 - 16

Se alle arbeider i Cristin

 • Eide, Erling (2018). The Harm of Products and the Need of Information on Inputs, Production, Use and Disposal. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42244-4.  14 s.
 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2018). Rettsøkonomi 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494971.  655 s.
 • Eide, Erling (2016). Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44304-7.  209 s.
 • Eide, Erling; Lando, Henrik & Stavang, Endre (red.) (2014). Rettsøkonomi i nordiske dommer. Institutt for privatrett.  ISBN 978-82-7236-236-1.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-24122-3.  615 s.
 • Eide, Erling; Rubin, Paul H. & Shepherd, Joanna M. (2006). Economics of Crime. NOW.  ISBN 1-933019-48-4.  78 s. Vis sammendrag
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2005). Rettsøkonomi I. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-24121-9.  292 s.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2001). Rettsøkonomi - Analyse for privatrett og miljørett. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19840-2.  345 s. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (1999). Rettsøkonomi for offentlig rett. Erling Eide forlag.  ISBN 82-994370-1-6.  159 s. Vis sammendrag
 • Eide, Erling & Bergh, Roger van den (ed.) (1996). Law and economics of the environment. Juridisk Forlag.
 • Eide, Erling (1994). Economics of crime: Deterrence and the rational offender. Elsevier.  ISBN 0444820728.  334 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eide, Erling (2020). Christian Dahlman: Beviskraft. Metod för bevisvärdering i brotts-mål Nordstedts Juridik, 2018. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  133(1), s 97- 102 . doi: http://doi.org/10.18261/issn.1504-3096-2020-01-04
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2020). Auksjon av laksekvoter som en slags grunnrenteskatt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(7), s 447- 448
 • Eide, Erling (2011). Tenke rett om langt. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(1), s 98- 102
 • Eide, Erling (2010). Revelation of Tax Evasion by Random Audits. Report on Main Project, Part 2.
 • Eide, Erling (2009). Lovarbeid i svensk rett. Nya ersättningbestemmelser i expropriasjonslagen m.m. SOU 2008:99. Stockholm 2008, 540 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 19- 19
 • Eide, Erling (2009). Peder Østbye: Konkurranserett - En strategisk og rettsøkonomisk tilnærming. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 262- 264
 • Eide, Erling (2009). Rettens inkonsistens og økonomisk teori.
 • Eide, Erling (2009). Revelation of Tax Evasion by Random Audits - Problems, Research Strategy, and som Results.
 • Goldstein, Harald Erik; Eide, Erling; Larssen, Paul Gunnar & Olsen, Jack-Willy (2009). Revelation of Tax Evasion by Random Audits. Report on Main Project, Part 1. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2007). Forskning om skatteunndragelse.
 • Eide, Erling (2007). Is the Consumer Directive Advantageous for the Consumer?.
 • Eide, Erling (2007). Is the Consumer Directive Advantageous for the Consumers?.
 • Eide, Erling (2006). Accident liability with rank dependent expected utility. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2005). Accident Liability with Ambiguity and Preferences about Risk.
 • Eide, Erling (2005). Hanne Søndergaard Birkmose: Konkurranse mellom retssystemer - Delaware-effekten i et europæisk selskabsretligt perspektiv. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  118(1-2), s 188- 192
 • Eide, Erling (2005). Kirsten Bregn (red.): Økonomiske incitamenter & markeder - i offentlig organisasjon og regulering. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  118(1-2), s 194- 198
 • Eide, Erling (2005). The Future of Scandinavian Law and Economics.
 • Eide, Erling (2004). Lars Werin: Economic Behavior and Legal Institutions. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  106(4), s 823- 825
 • Eide, Erling (2004). Recent Develpoments in Economics of Crime.
 • Eide, Erling (2003). En enkel dynamisk modell for skatteunndragelse med normer for rasjonell adferd.
 • Eide, Erling (2003). Kapitaliseringsrenten ved bruksverdiberegninger.
 • Eide, Erling (2003). Rettsøkonomiske analyser av forslaget til ny sjøtransportkonvensjon.
 • Eide, Erling (2003, 02. juni). Streng straf mindsker kriminaliteten.  København.
 • Eide, Erling (2003). Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2002). Omfang av og årsaker til økonomisk kriminalitet.
 • Eide, Erling (2002). Politikernes - ikke politikkens - tilbaketrekning. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  19(2), s 213- 215 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2002). Sterk reduksjon til forskningen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2001). Oversikt over forskning om svart arbeid og skatteunndragelser.
 • Eide, Erling (2001). Rank Dependent Expected Utility Models of Tax Evasion. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2000). Economics of Criminal Behavior, In Boudewijn Bouckaert & Gerrit de Geest (ed.),  Encyclopedia of Law and Economics.  Edvard Elgar, Cheltenham, UK.  ISBN 1-85898-988-4.  s 345 - 389
 • Eide, Erling (2000). Oversikt over litteratur om svart arbeid og skatteunndragelser. Rapport / Report (Frischsenteret). 6. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2000). Rettsøkonomi, Del 1, Hovedspørsmål og analyseverktøy. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2000). Rettsøkonomi, Del 3, Økonomisk analyse av kontraktsrett. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2000). Rettsøkonomi, Del 4, Økonomisk analyse av tingsrett. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (1999). Hvordan virker sanksjoner?. Konkurransenytt.  ISSN 1500-2195.  (3), s 10- 12

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 11:34 - Sist endret 16. okt. 2020 09:55

Forskergrupper