eide_publikasjoner

Publikasjoner

01.01.1998 – 31.12.2007

Navn: Erling Eide
Professor, Det juridiske fakultet, UiO.

Bøker og monografier utgitt på forlag

 • Economics of Crime. Boston, now, 2006 (Medforfattere: Paul Rubin og Joanna M. Shepard).
 • Rettsøkonomi I. Oslo, Cappelen, 2005 (Medforfatter: Endre Stavang).
 • Rettsøkonomi for offentlig rett, Bergen, Grafisk Hus, 2002.
 • Rettsøkonomi – Analyse for privatrett og miljørett. Oslo, Cappelen, 2001 (Medforfatter: Endre Stavang)

Artikler i antologier på forlag

 • Engineering Production Functions for Tankers. In: Microeconometrics of Production: Norwegian Contributions, eds.: F.R. Førsund et al. Cappelen, Oslo, 2002, s. 230-248.
 • Rettsøkonomiens lysende fortid og utfordrende fremtid. Refleksjoner omkring en encyclopedi. I: Rettsteori og rettsliv - Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 200. Universitetsforlaget, Oslo 2002, s. 197-208.
 • Reguleringer, avgifter og erstatningsrett, in: Asbjørn Rødseth and Christian Riis, eds. (1998): Markeder, ressurser og fordeling. Oslo, Ad notam Gyldendal, s. 81-102. (Medforfatter: Endre Stavang).
 • Artikler i vitenskapelige tidsskrift
 • Retting eller omlevering – hva er mest forbrukervennlig? Lov og Rett, 2007, 46, s. 283-300.
 • Accident Liability with Rank Dependence. Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 2007, 90, s. 160-171.
 • Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Public Finance/Finances Publiques, 2003, 53, s. 296-311.
 • Rettsøkonomi - status med eksempler. Økonomisk Forum 2002(1), s. 22-29.
 • Politikernes – ikke politikkens – tilbaketrekning. Nytt Norsk Tidsskrift, 2002, 19, s. 213-215.
 • Hvordan virker sanksjoner? Konkurranse, 1999(3), s. 10-12.
 • Kriminaløkonomi – De ukjente studier av almenprevensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1999(1-2), s. 77-119.

Review-artikler og anmeldelser i vitenskapelige tidsskrifter

 • Hanne Søndergaard Birkmose: Konkurranse mellom retssystemer - Delaware-effekten i et europæisk selskabsretligt perspektiv.. Tidsskrift for rettsvitenskap 2005, 118 (1-2) s. 188-192.
 • Kirsten Bregn (red.): Økonomiske incitamenter & markeder - i offentlig organisasjon og regulering.. Tidsskrift for rettsvitenskap 2005, 118(1-2) s. 194-198.
 • Lars Werin: Economic Behavior and Legal Institutions. The Scandinavian Journal of Economics 2004, 106 (4) s. 823-825.

Skrifter, rapporter og arbeidspapirer

 • Inflasjonskompensasjon i festekontrakter. Nytt i privatretten 2004(2), s. 10-11.
 • Recent Developments in Economics of Crime. German Working Papers in Law and Economics 2004 (8).
 • En enkel dynamisk modell for skatteunndragelse med normer for rasjonell adferd. Oslo: Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 2003, 12 s.
 • Rank dependent expected utility models of tax evasion, Working Paper No. 27, International Centre for Economic Research, 2001, 17 s.
 • Oversikt over litteratur om svart arbeid og skatteunndragelser. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, Rapport 6/2000, 113 s.
 • Hvordan virker sanksjoner? Konkurranse, 1999(3), s. 10-12.
Publisert 8. des. 2008 16:10 - Sist endret 8. des. 2008 16:30