Geir Woxholth

Bilde av Geir Woxholth
English version of this page
Telefon +47 22859766
Mobiltelefon +47 90201525
Treffetider Se Geir Woxholth på Facebook under rubrikken "Notes"
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Øst Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Født 1953, dr juris 1992, professor i formuerett 1992, dommerfullmektig 1986, visiting scholar University of San Diego, 1987, konsulent og senere lovrådgiver i Justisdepartementets Lovavdeling, 1981-1991.
Formann i Norges Fondsmeglerforbunds Etiske Råd.
Betydelig praksis som voldgiftsdommer.

Faglige kompetanseområder

 • Kontraktsrett
 • Avtalerett
 • Stiftelsesrett
 • Foreningsrett
 • Idrettsjuss
Emneord: Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Foreningsrett, Kontraktsrett, Avtalerett, Stiftelsesrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Woxholth, Geir (2020). Foreningsrett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-54181-8.  735 s.
 • Woxholth, Geir (2018). God advokatskikk. Gyldendal Akademiske.  ISBN 978-82-05-51492-8.  504 s.
 • Woxholth, Geir (2018). Selskapsrett. Gyldendal Akademiske.  ISBN 978-82-05-49770-2.  441 s.
 • Woxholth, Geir (2017). Avtalerett i et nøtteskall, tredje utgave. Gyldendal akademiske.  ISBN 978820549776-4.  240 s.
 • Woxholth, Geir (2017). Avtalerett, 10 utgave. Gyldendal Akademiske.  ISBN 978-82-05-49774-0.  506 s.
 • Woxholth, Geir (2017). Selskapsrett i et nøtteskall, tredje utgave. Gyldendal akademiske.  ISBN 978-82-05-49772-6.  192 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Avtalerett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45719-5.  480 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Avtalerett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46197-0.  244 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Selskapsrett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45721-8.  406 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Selskapsrett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47049-1.  170 s.
 • Woxholth, Geir (2013). Voldgift. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45180-3.  1136 s.
 • Woxholth, Geir (2012). Avtalerett, 8 utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42288-9.  448 s.
 • Woxholth, Geir (2012). Selskapsrett, 4 utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42487-6.  412 s.
 • Woxholth, Geir (2011). Forvaltningsloven med kommentarer, femte utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205409606.  770 s.
 • Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (red.) (2010). Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  356 s.
 • Woxholth, Geir (2010). Selskapsrett 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205400115.
 • Woxholth, Geir (2009). Avtalerett, 7. utg. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39578-7.  506 s.
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Oppgavesamling. 3. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39226-7.  45 s.
 • Woxholth, Geir (2008). Foreningsrett - med samvirkeloven. 3. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38599-3.  678 s.
 • Woxholth, Geir (2007). Selskapsrett 2. utg. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37590-1.  366 s.
 • Woxholth, Geir (2006). Avtalerett. 6. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36299-4.  508 s.
 • Woxholth, Geir (2006). Forvaltningsloven med kommentarer. 4. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34208-8.  725 s.
 • Woxholth, Geir (2004). Selskapsrett. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-32907-9.  313 s.
 • Woxholth, Geir & Knudsen, Gudmund (2004). Stiftelsesloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-30188-3.  297 s.
 • Woxholth, Geir & Wilhelmsen, Jan-Fredrik (2003). Juristetikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31489-6.  237 s.
 • Woxholth, Geir (2001). Stiftelser etter stiftelsesloven 2001. Monografi om stiftelser. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1003-8.  616 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine & Woxholth, Geir (2020). Sivilisasjonens minstekrav. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine; Woxholth, Geir & Hjeltnes, Guri (2020). To sider av samme sak. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Woxholth, Geir & Kierulf, Anine (2020). Forfatterforeningens æresrett manglet rettssikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Woxholth, Geir (2012). Kontraktsrett. Litteratur. Markus Hoel Lie "Kommunalrettslig representasjon", Tromsø 2011 (ISBN 978-82-15-01910-9). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 24- 24
 • Woxholth, Geir (2009). Kjøpsrett. Litteratur. Margrethe Buskerud Christoffersen: Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler.. Gyldendal Akademisk , Oslo 2008, 687 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 26- 26
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Litteratur. Bjarte Eide: Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009, 494 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 21- 21
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Litteratur. Knut Bergo: Børs- og verdipapirrett. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008, 357 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 21- 22
 • Woxholth, Geir (2008, 12. mars). Hovedkronikk. Rettssikkerhet i fare.  Aftenposten.
 • Woxholth, Geir (2008). Litteratur. Skriftserie 171 - 2008. Stian Kahr Revheim: Byggherrens brukstakelse av kontraktsarbeidet - etter NS 8405. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 22- 22
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2007). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett.
 • Woxholth, Geir (2007). Selskapsrett: Oppgavesamling.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2006). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 37.
 • Woxholth, Geir (red.) (2006). NOU 2006:15, Frivillighetsregister. Utredning fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet i august 2005. Avgitt 22. juni 2006.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 36.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Vårsemesteret 2005. Revidert utgave. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 29.
 • Woxholth, Geir (2005). Prosjektoppgaven for 3. avdeling - Masterstudiet i Rettsvitenskap. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 33.
 • Irgens-Jensen, Harald; Woxholth, Geir & Kolstad, Olav (2004). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. 29.
 • Woxholth, Geir (2004). Prosjektoppgaven for 3. avdeling - Masterstudiet i Rettsvitenskap nr. 30 - 2004.
 • Woxholth, Geir (2003). Om utviklingen innen norsk stiftelsesrett.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 10:09 - Sist endret 29. apr. 2016 14:55