Geir Woxholth

Bilde av Geir Woxholth
English version of this page
Telefon +47 22859766
Mobiltelefon +47 22147510
Treffetider Se Geir Woxholth på Facebook under rubrikken "Notes"
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Øst Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Bakgrunn

Født 1953, dr juris 1992, professor i formuerett 1992, dommerfullmektig 1986, visiting scholar University of San Diego, 1987, konsulent og senere lovrådgiver i Justisdepartementets Lovavdeling, 1981-1991.
Formann i Norges Fondsmeglerforbunds Etiske Råd.
Betydelig praksis som voldgiftsdommer.

Faglige kompetanseområder

 • Kontraktsrett
 • Avtalerett
 • Stiftelsesrett
 • Foreningsrett
 • Idrettsjuss
Emneord: Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Foreningsrett, Kontraktsrett, Avtalerett, Stiftelsesrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Woxholth, Geir (2020). Foreningsrett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-54181-8.  735 s.
 • Woxholth, Geir (2018). God advokatskikk. Gyldendal Akademiske.  ISBN 978-82-05-51492-8.  504 s.
 • Woxholth, Geir (2018). Selskapsrett. Gyldendal Akademiske.  ISBN 978-82-05-49770-2.  441 s.
 • Woxholth, Geir (2017). Avtalerett i et nøtteskall, tredje utgave. Gyldendal akademiske.  ISBN 978820549776-4.  240 s.
 • Woxholth, Geir (2017). Avtalerett, 10 utgave. Gyldendal Akademiske.  ISBN 978-82-05-49774-0.  506 s.
 • Woxholth, Geir (2017). Selskapsrett i et nøtteskall, tredje utgave. Gyldendal akademiske.  ISBN 978-82-05-49772-6.  192 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Avtalerett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45719-5.  480 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Avtalerett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46197-0.  244 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Selskapsrett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45721-8.  406 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Selskapsrett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47049-1.  170 s.
 • Woxholth, Geir (2013). Voldgift. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45180-3.  1136 s.
 • Woxholth, Geir (2012). Avtalerett, 8 utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42288-9.  448 s.
 • Woxholth, Geir (2012). Selskapsrett, 4 utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42487-6.  412 s.
 • Woxholth, Geir (2011). Forvaltningsloven med kommentarer, femte utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205409606.  770 s.
 • Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (red.) (2010). Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  356 s.
 • Woxholth, Geir (2010). Selskapsrett 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205400115.
 • Woxholth, Geir (2009). Avtalerett, 7. utg. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39578-7.  506 s.
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Oppgavesamling. 3. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39226-7.  45 s.
 • Woxholth, Geir (2008). Foreningsrett - med samvirkeloven. 3. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38599-3.  678 s.
 • Woxholth, Geir (2007). Selskapsrett 2. utg. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37590-1.  366 s.
 • Woxholth, Geir (2006). Avtalerett. 6. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36299-4.  508 s.
 • Woxholth, Geir (2006). Forvaltningsloven med kommentarer. 4. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34208-8.  725 s.
 • Woxholth, Geir (2004). Selskapsrett. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-32907-9.  313 s.
 • Woxholth, Geir & Knudsen, Gudmund (2004). Stiftelsesloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-30188-3.  297 s.
 • Woxholth, Geir & Wilhelmsen, Jan-Fredrik (2003). Juristetikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31489-6.  237 s.
 • Woxholth, Geir (2001). Stiftelser etter stiftelsesloven 2001. Monografi om stiftelser. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1003-8.  616 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine & Woxholth, Geir (2020). Sivilisasjonens minstekrav. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine; Woxholth, Geir & Hjeltnes, Guri (2020). To sider av samme sak. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Woxholth, Geir & Kierulf, Anine (2020). Forfatterforeningens æresrett manglet rettssikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Woxholth, Geir (2012). Kontraktsrett. Litteratur. Markus Hoel Lie "Kommunalrettslig representasjon", Tromsø 2011 (ISBN 978-82-15-01910-9). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 24- 24
 • Woxholth, Geir (2009). Kjøpsrett. Litteratur. Margrethe Buskerud Christoffersen: Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler.. Gyldendal Akademisk , Oslo 2008, 687 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 26- 26
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Litteratur. Bjarte Eide: Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009, 494 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 21- 21
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Litteratur. Knut Bergo: Børs- og verdipapirrett. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008, 357 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 21- 22
 • Woxholth, Geir (2008, 12. mars). Hovedkronikk. Rettssikkerhet i fare.  Aftenposten.
 • Woxholth, Geir (2008). Litteratur. Skriftserie 171 - 2008. Stian Kahr Revheim: Byggherrens brukstakelse av kontraktsarbeidet - etter NS 8405. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 22- 22
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2007). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett.
 • Woxholth, Geir (2007). Selskapsrett: Oppgavesamling.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2006). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 37.
 • Woxholth, Geir (red.) (2006). NOU 2006:15, Frivillighetsregister. Utredning fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet i august 2005. Avgitt 22. juni 2006.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 36.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Vårsemesteret 2005. Revidert utgave. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 29.
 • Woxholth, Geir (2005). Prosjektoppgaven for 3. avdeling - Masterstudiet i Rettsvitenskap. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 33.
 • Irgens-Jensen, Harald; Woxholth, Geir & Kolstad, Olav (2004). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. 29.
 • Woxholth, Geir (2004). Prosjektoppgaven for 3. avdeling - Masterstudiet i Rettsvitenskap nr. 30 - 2004.
 • Woxholth, Geir (2003). Om utviklingen innen norsk stiftelsesrett.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 10:09 - Sist endret 29. apr. 2016 14:55