Geir Stenseth

Bilde av Geir Stenseth
English version of this page
Telefon +47 22859609
Rom 208
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

 • Tingsrett
 • Naturressursrett
 • Rettsteori
 • Rettshistorie

Undervisning og veiledning

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Ekspropriasjonsrett
 • Veileder innenfor området av faglige interesser, se ovenfor

Bakgrunn

 • Cand. jur. og dr. juris, UiO
 • Justisdepartementet, Lovavdelingen
 • Dommerfullmektig
 • Universitetsstipendiat og postdoktor, UiO
 • Privatpraktiserende advokat
 • Professor og leder av Seksjon for rettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer
 • Visiting Scholar og Visiting Fulbright Scholar, UC Berkeley School of Law
 • Professor, UiO

Se nærmere

CV

Emneord: Tingsrett, Naturressursrett, Allmenn rettsteori, Rettshistorie
Publisert 20. sep. 2017 11:02 - Sist endret 12. okt. 2018 14:30

Prosjekter