Geir Stenseth

Bilde av Geir Stenseth
English version of this page
Telefon +47 22859609
Rom 208
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

 • Tingsrett
 • Naturressursrett
 • Rettsteori
 • Rettshistorie

Undervisning og veiledning

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Ekspropriasjonsrett
 • Veileder innenfor området av faglige interesser, se ovenfor

Bakgrunn

 • Cand. jur. og dr. juris, UiO
 • Justisdepartementet, Lovavdelingen
 • Dommerfullmektig
 • Universitetsstipendiat og postdoktor, UiO
 • Privatpraktiserende advokat
 • Professor og leder av Seksjon for rettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer
 • Visiting Scholar og Visiting Fulbright Scholar, UC Berkeley School of Law
 • Professor, UiO

Se nærmere

CV

Emneord: Tingsrett, Naturressursrett, Allmenn rettsteori, Rettshistorie

Publikasjoner

 • Babie, Paul T.; Burdon, Peter D.; Da Rimini, Francesca; Metcalf, Cherie & Stenseth, Geir (2019). The idea of property: A comparative review of recent empirical research methods. Indiana Journal of Global Legal Studies.  ISSN 1080-0727.  26(2), s 401- 436 . doi: 10.2979/indjglolegstu.26.2.0401 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stenseth, Geir (2019). The Importance of the Social Function of Property—Norway, In  Leon Duguit and the Social Obligation Norm og Property.  Springer.  ISBN 978-981-13-7188-2.  kapittel 6.  s 123 - 143
 • Stenseth, Geir (2017). "A Man’s House is His Castle“: An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Ancilla Iuris.  ISSN 1866-1149.  (11), s 11- 29 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2016). Konstitusjonell kontroll med tomtefesteloven - tre tilfeller, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  19.  s 443 - 453
 • Stenseth, Geir (2014). Noen komparative og historiske ekspropriasjonsrettslige betraktninger. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  (2), s 112- 120
 • Stenseth, Geir (2012). Særrettigheter til saltvannsfiske : eiendomsrett ller allmenningsrett?, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  29.  s 482 - 493
 • Stenseth, Geir (2010). Forholdet mellom Grunnloven § 106 og eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond :. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  70, årg. 103(3), s 224- 231
 • Stenseth, Geir (2010). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  123(4/5), s 774- 808
 • Stenseth, Geir (2009). Tingsrett. Fikk ikke selveier-setre i statsallmennning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 20- 21
 • Stenseth, Geir (2009). Tingsrett. Litteratur. Thor Falkanger: Allmennningsrett. Universitetsforlaget, Oslo 2009, 387 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 23- 23
 • Stenseth, Geir (2008). Current Empirical Premises to the Disclosure of the Secrets of Property in Law. A Foundation and a Guidline for Future Research. Ancilla Iuris.  ISSN 1866-1149.  s 96- 113
 • Stenseth, Geir (2008). Om jakt, sameie og "kløyvd eigedomsrett" i Norge. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  121(2), s 209- 224
 • Stenseth, Geir (2007). De nye reglene om "urbant jordskifte". En presentasjon og vurdering. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  (3), s 293- 319
 • Stenseth, Geir (2007). Utmarksstrekninger med mange rettighetshavere. Noen linjer mellom historiske forhold og gjeldende rett, I: Øyvind Ravna (red.),  Areal og eiendomsrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01006-9.  Artikkel.  s 569 - 581
 • Stenseth, Geir (2005). Kommentarer til lov om bygdeallmenninger, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  19. juni 1992 nr. 59.
 • Stenseth, Geir (2005). Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  19. juni 1992 nr. 61.
 • Stenseth, Geir (2005). Kommentarer til lov om statsallmenninger, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  19. juni 1992 nr. 60.
 • Stenseth, Geir (2005). Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  6. juni 1975 nr. 31.
 • Stenseth, Geir (2003). Om "relevans" og "vekt" - men manglende "holdbarhet" - for juridiske argumenter. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 131- 145
 • Stenseth, Geir (2002). Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 14- 15 Vis sammendrag
 • Isachsen, Arne Jon; Haavi, Stein Erik; Hansen, Jarle & Stenseth, Geir (1991). Om rentens terminstruktur, I: Arne Jon Isachsen (red.),  Ni artikler om penger, kreditt og valuta.  Universitetsforlaget.  ISBN 8200212076.  -.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2016). Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205464568.  316 s.
 • Stenseth, Geir (2005). Almenningens janusansikt: en sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark.. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205355959.  416 s.
 • Stenvik, Are & Stenseth, Geir (1989). Oljeterminhandel. Sjørettsfondet.  ISBN 82-90260-32-6.  300 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Stenseth, Geir (2020, 05. juni). Bonde vann kampen om seterretten mot finansgigant.  Nationen.
 • Stenseth, Geir (2020, 24. september). Donald Trump om valget: – Jeg tror dette vil ende i Høyesterett. [Internett].  VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Forholdet mellom jordskifte og ekspropriasjon, særlig i lys av HR-2019-1152-A.
 • Stenseth, Geir (2020, 02. februar). Forsker om riksrettssaken: – Trump vil si at han har overlevd enda et politisk attentatforsøk. [Internett].  VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Forskningsprosjekter: Futgraze & Plan-og ekspropriasjonsrett.
 • Stenseth, Geir (2020, 20. februar). Frykter Stone-benådning: – Noe som ligner på autoritære systemer. [Internett].  VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Hva har skjedd med Amerika – og hvem kan reformere henne?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 36- 36
 • Stenseth, Geir (2020, 01. august). Hva skjer hvis Trump taper valget, men nekter å akseptere resultatet? Her er tre mulige scenarioer..  Aftenposten.
 • Stenseth, Geir (2020, 20. februar). Jusprofessor Geir Stenseth beskriv pelserstatningane som «ganske standard». [Internett].  Nationen.
 • Stenseth, Geir (2020, 23. januar). Jusprofessor til VG: Aldri ført en riksrettssak uten vitner.  VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Kamala Harris som visepresident – hvem er hun, egentlig?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 39- 39
 • Stenseth, Geir (2020). Léon Duguit, Ragnar Knoph og norsk privatrett (især tingsrett).
 • Stenseth, Geir (2020). Om jordskifte som ekspropriasjon mot naturalerstatning: Høyesteretts avklaringer om grunneiervern og påregnelig utnyttelse ved «urbant jordskifte» (HR-2019-1152-A).
 • Stenseth, Geir (2020, 31. januar). Riksrettssaken mot Trump: Dommeren kan komme til å avgjøre. [Internett].  VG.
 • Stenseth, Geir (2020, 01. oktober). Seieren kan la vente på seg i USA.  Dagsavisen.
 • Stenseth, Geir (2020, 26. september). Trump nominerer Amy Coney Barrett til høyesterettsdommer. [Internett].  VG.
 • Stenseth, Geir (2020, 19. februar). USA-ekspert om Trump-benådninger: – Sender et krystallklart signal. [Internett].  VG.
 • Stenseth, Geir (2020, 06. februar). USA-eksperter mener Pete Buttigieg rir på en medgangsbølge.  VG.
 • Stenseth, Geir (2020, 30. september). USA-kjenner om at høyesterett kan måtte avgjøre valget: – Tror de vil gripe inn. [Internett].  Dagsavisen.
 • Stenseth, Geir (2020, 18. januar). Vitnene Trump frykter mest.  VG.
 • Stenseth, Geir & Sucarrat, Elling Vincent Disen (2020). «Futgraze»: Særlig om gjerde- og beiterett, og eks. fra nyere rettspraksis.
 • Stenseth, Geir (2019). Bortfall av eiendomsrett ved passivitet.
 • Stenseth, Geir (2019). Digitale domsutvalg (faglærerutvalg) i Lovdata Pro til studier og eksamen.
 • Stenseth, Geir (2019, 18. desember). Ekspert om riksrett: Politisk stunt og strategisk tabbe.  VG.
 • Stenseth, Geir (2019). Fordeling av planskapte verdier.
 • Stenseth, Geir (2019). Hvilken betydning skal tomteverdier ha for odelstaksten (HR-2019-647-A)?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2019). Mistet strandrett ved konkludent adferd – HR-2019-280-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2019). Ole-Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property. Cambridge University Press 2018. 201 sider + register. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.
 • Stenseth, Geir (2019). Prinsipielle avklaringer om «urbant jordskifte» – HR-2019-1152-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2019). Rettsvitenskapelig metode – i videste forstand.
 • Stenseth, Geir (2018). Fikk ikke eiendomsrett til hytte – HR-2017-2064-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
 • Stenseth, Geir (2018). Finnmarkseiendommen kan fortsatt forvalte Nesseby bygdelags rettigheter – HR-2018-456-P. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2)
 • Stenseth, Geir (2018). Forholdet mellom objektivt og subjektivt bruksverdibegrep i ekspropriasjonsretten – HR-2017-2338-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2)
 • Stenseth, Geir (2018). HR-2018-1004-A: Vinterbrøytet vei eller skiløype?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
 • Stenseth, Geir (2018). HR-2018-1004-A: Vinterbrøytet vei eller skiløype?.
 • Stenseth, Geir (2018). HR-2018-865-S: tvilløst-kravet etter tomtefesteloven – ingen endelig avklaring. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
 • Stenseth, Geir (2018). Hvor sterk er eiendomsrettens stilling i norsk rett?. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  14(1), s 3- 5
 • Stenseth, Geir (2018). Løsningsrett til festeeiendom ble opprettholdt – HR-2017-2160-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
 • Stenseth, Geir (2018). Mistet jaktrett etter 55 år – HR-2018-1782-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4)
 • Stenseth, Geir (2018). Norsk gardsdrift utan odel – korleis hadde det vore?.
 • Stenseth, Geir (2018). Overdragelse av kalk- og marmorforekomster omfattet også nødvendig uttak av eklogitt – HR-2018-1721-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4)
 • Stenseth, Geir (2018, 27. oktober). Professor om bygging ved verneverdig jugendvilla: – Vi har en lovgivning som ikke gir svaret.  Dagsavisen Fremtiden.
 • Stenseth, Geir (2018). Weidemann og konstitusjonen.
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2018). Constitutional Property Law.
 • Stenseth, Geir & Stenvik, Are (2018). Boklunsj: Property Aspects of Intellectual Property. Av Ole Andreas Rognstad.
 • Stenseth, Geir & Stenvik, Are (2018). Ole-Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
 • Stenseth, Geir (2017). An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (2017). Eiendomsretten i Norge – høyt og lavt: Fra noen rettshistoriske lærdommer til moderne naturressursforvaltning.
 • Stenseth, Geir (2017). Gevinstdeling ved «privat ekspropriasjon»? Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdøkonomi.
 • Stenseth, Geir (2017). Grunnkonservativ dommer: Neil Gorsuchs dommerfilosofi er at lovfortolking er domstolenes oppgave. Det kan gi konflikter med presidenten.. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2017). Hvordan står eiendomsbeskyttelsen seg i Norge, målt mot moderne økonomisk forskning og internasjonale standarder? Noen aspekter ved norsk og internasjonal eiendomsbåndleggelse og ekspropriasjonsrett..
 • Stenseth, Geir (2017). Kan Trump tiltales og dømmes - og deretter benåde seg selv?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2017). Kan Trump tiltales og dømmes – og deretter benåde seg selv?: President Donald Trump åpner for å benåde seg selv, men kan han tiltales og dømmes? Hvordan er egentlig den rettslige stillingen for presidenten personlig?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2017). Mitt hus er min borg, sies det. Men er det rett i ekspropriasjonsretten?: Om gevinstdeling. Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdsøkonomi.
 • Stenseth, Geir (2017). Passivitetsvirkninger i tingsretten: - Noen perspektiver med utgangspunkt i Rt. 2015 s. 1157.
 • Stenseth, Geir (2016). Jus, politikk og høyesterett. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 22
 • Stenseth, Geir (2015). 17. mai-feiring i USA. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.  s 14
 • Stenseth, Geir (2015). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (2015). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (2015). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics.
 • Stenseth, Geir (2015). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics.
 • Stenseth, Geir (2015). Hvem er mektigst i USA?. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.  s 13
 • Stenseth, Geir (2015). Nytt gullrush i San Francisco. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.  s 13
 • Stenseth, Geir (2015). USAs «tough on crime»-politikk får unge, svarte menn til å føle seg utestengt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Stenseth, Geir (2015). Ytringsfrihet og dommervalg. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2014). Et stridens eple - både i jubelår og jubileumsår. Tomtefeste og Opplysningsvesenets Fond. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.
 • Stenseth, Geir (2014). "Lov 21 des 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven)", I: Inge Lorange Backer & Henrik Bull (red.),  Norges Lover 1687-2013.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1572-0.  Noteforfatter.
 • Stenseth, Geir (2014). Lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova), I: Inge Lorange Backer & Henrik Bull (red.),  Norges Lover 1687-2013.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1572-0.  Noteforfatter.
 • Stenseth, Geir (2014). Odelsrett for fall. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2014). Sedvaner som grunnlag for rettigheter i fellesbruksområder i utmark - særlig med tanke på de pågående rettighetsavklaringene i Finnmark.
 • Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2013). "Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 19- 19
 • Stenseth, Geir (2013). Høyesterett avklarer spørsmål om innløsingssum ved frembortfeste. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4)
 • Stenseth, Geir (2013). Nye perspektiver og internasjonal utvikling i ekspropriasjonsretten.
 • Stenseth, Geir (2013). Om generell tingsrett knyttet til problemstillinger i Finnmarkskommisjonen arbeid.
 • Stenseth, Geir (2013). Rettslig eiendomsbeskyttelse: Ekspropriasjonsrettslige utviklingstrekk i USA og Skandinavia.
 • Stenseth, Geir (2013). Tomtefeste : nye avklaringer fra Høyesterett om regulering av festeavgift. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre & Hauge, Katrine Broch (2013). Svekkje eigedomsvernet?. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Stenseth, Geir (2012). De viktigste problemstillingene rundt juristutdanningens fremtid.
 • Stenseth, Geir (2012). Den historiske utviklingen av utmarkssameie og almenning.
 • Stenseth, Geir (2012). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten.
 • Stenseth, Geir (2012). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten, særlig om besittelsesverdien.
 • Stenseth, Geir (2012). The role of customary law and practice in Norwegian property law.
 • Stenseth, Geir (2011). Argumenter fra filosofi og psykologi brukt i juridiske avhandlinger.
 • Stenseth, Geir (2011). Særrettigheter til saltvannsfiske – eiendomsrett eller allmenningsrett.
 • Stenseth, Geir (2010). Noen tilknytningspunkter mellom rettslig eiendomsbeskyttelse og moderne adferdsøkonom.
 • Stenseth, Geir (2010). Some international trends in takings law.
 • Stenseth, Geir (2008). En rundbordsdiskusjon om hvilken betydning hjerneforskningen vil kunne få for andre fagområder, for eksempel for filosofi og rettsvitenskap.
 • Stenseth, Geir (2008). Forvaltning av allmenninger.
 • Stenseth, Geir (2008). Ino Augsberg's comment - a few remarks. Ancilla Iuris.  ISSN 1866-1149.  s 118- 118
 • Stenseth, Geir (2008). Kommentar til lov om bygdeallmenninger. Bygdeallmenningsloven (bgdalml.) 19. juni 1992 nr. 59, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Bind 2.  s 1989 - 1996
 • Stenseth, Geir (2008). Kommentar til lov om statsallmenninger. Statsallmenningsloven (statsalml.) 19. juni 1992 nr. 60, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Bind 2.  s 1996 - 2001
 • Stenseth, Geir (2008). Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v. Lov 19. juni 1992 nr. 61, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Bind 2.  s 2001 - 2001
 • Stenseth, Geir (2008). Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane. Fjellova (fjell.) 6. juni 1975 nr. 31, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Bind 1.  s 1084 - 1089
 • Stenseth, Geir (2008). Nye utnyttelsesmåter av allmenningsretten. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 20- 21
 • Stenseth, Geir (2008). Om bygdeallmenningenes rettshistorie og dens møte med fremtidens landbruk.
 • Stenseth, Geir (2008). Rapport fra gjesteforskeropphold ved Berkeley.
 • Stenseth, Geir (2008). Some empirical premises to the secrets of property: A foundation and a guideline for future research.
 • Stenseth, Geir (2007). Borgar Høgetveit Berg: Hevd. Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005. 549 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3), s 430- 435
 • Stenseth, Geir (2007). Litt om forholdet mellom tingsrett og rettshistorie.
 • Stenseth, Geir (2007). Noen aspekter ved den historiske rettsutvikling i utmarksforhold, samt noen mulige utviklingstendenser.
 • Stenseth, Geir (2007). Some elements of a theoretical discussion on the idea of property.
 • Stenseth, Geir (2006). Bidrag til teoridiskusjon om eiendomsrett og tilstøtende emner. En forstudie.
 • Stenseth, Geir (2006). De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering.
 • Stenseth, Geir (2006). De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering.
 • Stenseth, Geir (2006). Noen aspekter ved den historiske utvikling av eierforhold og eierformer i norsk utmark.
 • Stenseth, Geir (2006). Presentasjon av doktoravhandlingen "Almenningens janusansikt. En sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark".
 • Stenseth, Geir (2005). Almenningens janusansikt : en sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameierforhold i norsk utmark.
 • Stenseth, Geir (2005). En historie om hvordan Harald Hårfagre gjorde statsalmenninger til statsalmenninger. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  65(1), s 56- 64
 • Stenseth, Geir (2004). Diskusjonen om Harald Hårfagres såkalte odelstilegnelse.
 • Stenseth, Geir (2004). Rettshistorie brukt i juridiske doktoravhandlinger.
 • Stenseth, Geir (2003). Historiens betydning for gjeldende allmenningsrett og tilstøtende rettsområder.
 • Stenseth, Geir (2003, 27. februar). Rettsinstituttet hevd. [Radio].  NRK P2 programposten WOK.
 • Isachsen, Arne Jon & Stenseth, Geir (1989). Lån i valuta - muligheter og farer.
 • Hansen, Jarle; Isachsen, Arne Jon; Sando, Carl Erik & Stenseth, Geir (1988). Nasjonalbudsjettet for 1989.
 • Isachsen, Arne Jon & Stenseth, Geir (1988). En analyse av de 6 største realkredittforetakene i Norge.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2017 11:02 - Sist endret 12. okt. 2018 14:30