Curriculum Vitae - Hans Petter Graver

Stilling: Dekan Fagmiljø: Institutt for privatrett

Utdannings- og ansettelsesforhold

Cand. jur. Oslo 1980, Dr. juris Oslo 1986, Dr. h.c. Helsingfors 2010
1980-1981 vernepliktig jurist hos Generaladvokaten
1981-1984 forskningsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett og Institutt for rettssosiologi. 1984-1987 prosjektleder i Forbruker- og administrasjonsdepartementet
1987-1990 forsker ved institutt for rettssosiologi
1990-1992 advokat ved Regjeringsadvokatembetet
1993 - professor ved det jurdiske fakultet tilknyttet Institutt for rettssosiologi 1993-1994, 1994-2000 senter for europarett, 2002- Institutt for privatrett

Undervisnings- og veilederoppgaver

Undervisning i forvaltningsrett og introduksjonskurs for nye studenter (rettskilder til fots)

Prosjektlederansvar og deltakelse i større forskningsprosjekter

Faglig leder ARENA (Advanced Research on the Europeanization of the Nation-State) 2000-2002
Leder av Markedsrettsgruppen institutt for Privatrett 2002-2007
Leder Markets and Competition in the Society of Knowledge, prosjekt finansiert av Norges forskningsråd 2003-2006
Leder Mellom demokratisk styring, effektiv konkurranse og avtalefrihet i markedsstaten, prosjekt finansiert av Norges forskningsråd 2006-2007

Større verv internt på fakultetet og universitetet

Medlem av forskningsutvalget 1993-2000 (leder 1999-2000)
Medlem av fakultetsstyret 2005-2007

Deltakelse i eksterne komiteer, verv, redaktøransvar, bedømmelser, referee-oppdrag og lignende

Leder av fagkomiteen for rettsvitenskap, Norges forskningsråd fra 1995-2000
Styremedlem NORFEIR 1995-1997
Medlem i styret for Ruhrgas tysk-norsk stipendprogram for rettsvitenskap 1995-
Medlem av habiltetsutvalget til Norges forskningsråd 1996-1999
Leder av scientific advisory committee for Mistra (stiftelsen för miljöstrategisk forskning) on Sustainable investments, Stockholm 2005
Leder av scientific advisory committee for Mistra (stiftelsen för miljöstrategisk forskning) on Sustainable Development and the Quality of Government, Stockholm 2006
Diverse sakkyndigoppdrag for Riksbankens Jubileumsfond, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, Finlands Akademi
Member of Supervising board for the Academy of Finland centre of Excellence Foundations of European Law and Polity
Leder av det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 2010-

Internasjonale sakkyndigoppdrag

Professorat i retslære, Århus 1996
Professur i internationall rätt, Göteborg 2001
Universitetslektor i civilrätt, Lund 2004
Universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala 2004
Professorat i Konkurranceret, Copenhagen Business School 2007
Opprykksprofessorat i rettsteori, Uppsala 2009
Bedømmelse av Charlotta Zetterberg, Uppsala 1997 avhandling Mijlörättslig kontrol av genteknik
Bedømmelse av Lisbet Christoffersen, København 1998 avhandling Kirkeret mellem stat, marked og civilsamfund
Bedømmelse av Peter Starup, Århus Handelshøjskole 2005
Bedømmelse av René Dejbjerg Pedersen, København 2006 avhandling Det forvaltningsretlige skøn
Bedømmelse av Anne Marie Røddik, Århus 2007, avhandling Judicial Accomodation of Human Rights in the European Union
Bedømmelse av Sten Schaumburg Müller for dr. jur og professorat, Århus 2009
Fakultetsopponent ved disputas for Lina Wedin, Lund 2009 avhandling Going Green
Bedømmelse av Anna-Sara LInd, Uppsala 2009 avhandling Sociala rättigheter i förändring. En konstitutionellrättslig studie
Professorat i retslære, Århus universitet 2009
 

Publisert 9. des. 2008 12:52 - Sist endret 12. okt. 2010 10:11