Hans Petter Graver

Bilde av Hans Petter Graver
English version of this page
Telefon +47 22859739
Mobiltelefon +47 90606085
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Hans Petter Graver er født i 1955.

Han ble cand jur ved Universitetet i Oslo i 1980 og dr. juris 1986 samme sted på avhandlingen «Den juristskapte virkelighet» (Tano 1986). Etter å ha arbeidet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og Regjeringsadvokaten ble han professor i 1993, i rettssosiologi, men med særlig plikt til å undervise i forvaltningsrett. Han var faglig leder for Senter for europaforskning ARENA 2001-2003 og dekan ved Det juridiske fakultet 2008-2015.

Hans vitenskapelige arbeider omfatter bøker og artikler over et vidt felt blant annet innen forvaltningsrett, rettssosiologi, rettshistorie, rettsteori og argumentasjonsteori og retorikk. For tiden leder han et toppforskprosjekt finansiert av Norges forskningsråd om Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press.

Graver er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og preses 2019-2021. Han er æresdoktor ved universitetet i Helsingfors (2010), ved universitetet i Heidelberg (2017), ved universitetet i Uppsala (2020) og ved universitetet i Bergen (2022). I 2019 ble han valgt som æresmedlem av Juridiska föreningen i Finland. I 2022 ble han innvalgt som medlem av Academia Europaea.

Faglige kompetanseområder

 • Konkurranse- og markedsrett
 • Forvaltningsrett
 • EØS
 • Retorikk

CV (english)

Emneord: Konkurranserett, Forvaltningsrett, Europarett, Markedsrett, Rettsteori, Retorikk

Publikasjoner

 • Graver, Hans Petter (2022). Om politisering av domstolene. I Heivoll, Geir & Fredwall, Terje Emil (Red.), Straffens etikk. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230403150. s. 173–196.
 • Graver, Hans Petter (2022). Baselining COVID-19: How Do We Assess the Success or Failure of the Responses of Governments to the Pandemic? I Grogan, Joelle & Donald, Alice (Red.), Routledge Handbook of Law and the COVID-19 Pandemic. Routledge. ISSN 9781032078854. s. 214–224.
 • Graver, Hans Petter (2022). Pandemirestriksjoner og retten til liv. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 349–370.
 • Graver, Hans Petter (2022). The Holship ruling of the ECtHR and the protection of fundamental rights in Europe. ERA Forum. ISSN 1612-3093. doi: 10.1007/s12027-022-00701-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Graver, Hans Petter (2021). Sikkerhetsklarering og rettssikkerhet. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-07-03.
 • Graver, Hans Petter (2021). Vollgrav mot tyranniet: Iveratakelse av demokrati og rettsstat også når det er krise. I Larssen, Ann Karin (Red.), Beredskap og krisehåndtering. Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-69508-8.
 • Graver, Hans Petter (2021). The Legal Complex: Denmark and Norway under German Occupation 1940-1945. I Feeley, Malcolm & Langford, Malcolm (Red.), The Limits of the Legal Complex: Nordic Lawyers and Political Liberalism. Oxford University Press. ISSN 0192848410. s. 175–199.
 • Graver, Hans Petter & Čuroš, Peter (2021). Judges under Stress: Understanding Continuity and Discontinuity of Judicial Institutions of the CEE Countries. German Law Journal. ISSN 2071-8322. 22(7), s. 1147–1158. doi: 10.1017/glj.2021.73.
 • Graver, Hans Petter (2021). Hvilken rolle spiller "god skikk" i jussen i dag? I Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Red.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. s. 52–62.
 • Graver, Hans Petter (2021). Peeking through the Keyhole. Using Narratives to Explain legal Reason. I Pedersen, Frode Helmich; Ingebrigtsen, Espen & Gephart, Werner (Red.), Narratives in the Criminal Process . Vittorio Klostermann Verlag. ISSN 978-3-465-04555-7. s. 171–188. Fulltekst i vitenarkiv
 • Graver, Hans Petter (2020). How the Pandemic can Strengthen the Rule of Law. I da Rocha, Claudio Janotti; Pepino, Flavia Fragale Martins & Martins, Rafael Lara (Red.), Legal Responses to Covid-19. Lex Magister. ISSN 978-65-88059-08-1. s. 349–364.
 • Graver, Hans Petter (2020). Covid-19 Regulation in Norway and the State of Exception. I Serna de la Garza, José Maria; Krunke, Helle & Nguyen Duy, Iris (Red.), Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). ISSN 978-607-30-4290-1. s. 167–173.
 • Graver, Hans Petter (2020). Judging for Utopia: Climate Change and Judicial Action. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. 28(4). Fulltekst i vitenarkiv
 • Graver, Hans Petter (2019). Velkommen til 2040 - Slik nådde VI klimamålet. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 77(2), s. 190–196. doi: 10.23865/intpol.v77.1813.
 • Graver, Hans Petter (2019). National Socialism and the Law in Norway Under German Occupation, 1940 – 1945. I skinner, stephen (Red.), Ideology and Criminal Law Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes . Hart Publishing Ltd. ISSN 9781509910823. s. 187–205. doi: 10.5040/9781509910847.ch-009.
 • Graver, Hans Petter (2019). Law and the Russian Revolution: A Comparison with the Nazi Approach to Law. I Pozdnakova, Alla (Red.), Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives. Wildy, Simmons and Hill Publishing. ISSN 9780854902750. s. 90–108.
 • Graver, Hans Petter (2019). Teaching Legal Method in Norway. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ). ISSN 0033-7250. s. 346–360. doi: 10.1628/rabelsz-2019-0025.
 • Graver, Hans Petter (2019). Dommere under press - hvor robust er vår vestlige rettstradisjon? Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. s. 1–23. Fulltekst i vitenarkiv
 • Graver, Hans Petter (2018). The Fundamental Environmental Challenge to Law, Festskrift till Håkan Hydén. Juristförlaget, Lund. ISSN 978-91-544-0575-6. s. 245–261.
 • Graver, Hans Petter (2018). Why Adolf Hitler Spared the Judges: Judicial Opposition Against the Nazi State. German Law Journal. ISSN 2071-8322. 19(4), s. 845–877. doi: 10.1017/s2071832200022896. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland & Vedder, Christoph (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. I Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Red.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. s. 1–12.
 • Graver, Hans Petter (2018). Judicial Independence Under Authoritarian Rule: An Institutional Approach to the Legal Tradition of the West. Hague Journal on the Rule of Law (HJRL). ISSN 1876-4045. 10(2), s. 317–339. doi: 10.1007/s40803-018-0071-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Graver, Hans Petter (2018). Dommeren som likte roser. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 88–111. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-02-03.
 • Graver, Hans Petter (2017). The EEA and the Protection of Human Rights. I Lorenzmeier, Stefan & Folz, Hans-Peter (Red.), Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder. Nomos. ISSN 9783848731725. s. 294–308. doi: 10.5771/9783845275406-294. Fulltekst i vitenarkiv
 • Graver, Hans Petter (2017). Menneskerettigheter, rett og moral. I Lothe, Jakob (Red.), Forsking og menneskerettar. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-884-5. s. 71–82. Fulltekst i vitenarkiv
 • Graver, Hans Petter (2017). ?Por que Adolf Hitler perdono a los jueces? el Cronista del Estado Social y Democratio de Derecho. ISSN 1889-0016. s. 4–15.
 • Graver, Hans Petter (2017). Business Enterprises and the Environmental Information Act in Norway Focus: Public Participation in Environmental Protection. Frontiers of Law in China. ISSN 1673-3428. 12(1), s. 3–23. Fulltekst i vitenarkiv
 • Graver, Hans Petter (2016). Possibilities and Challenges of the EEA as an Option for the UK After Brexit. European Papers (EP). ISSN 2499-8249. 1(3), s. 803–821. doi: 10.15166/2499-8249/106.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hov, Øystein; Graver, Hans Petter & Tonjum, Tone (2020). Tillit i koronaens tid. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-556-9. 148 s.
 • Graver, Hans Petter (2020). Pandemi og unntakstilstand Hva covid 19 sier om den norske rettsstaten. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-553-8. 212 s.
 • Graver, Hans Petter (2020). Jussens helter. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03576-5. 278 s.
 • Graver, Hans Petter (2019). Alminnelig forvaltningdsrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03707-3. 621 s.
 • Graver, Hans Petter (2019). Der Krieg der Richter Die Deutsche Besetzung 1940-1945 und der norwegische Rechtsstaat. Nomos. ISBN 978-3-8487-5475-5. 338 s.
 • Graver, Hans Petter (2019). Okkupasjonstidens Høyesterett. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-4078-3. 275 s.
 • Graver, Hans Petter & Fossum, John Erik (2018). Squaring the Circle on Brexit Could the Norway Model Work? Policy Press. ISBN 978-1-5292-0030-0. 169 s.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISBN 978-3-8487-3219-7. 1177 s.
 • Mestad, Ola; Graver, Hans Petter & Müller-Graff, Peter-Christian (2016). European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH. ISBN 9783830537182. 278 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Graver, Hans Petter (2022). Correction to: The Holship ruling of the ECtHR and the protection of fundamental rights in Europe (ERA Forum, (2022), 10.1007/s12027-022-00701-0). ERA Forum. ISSN 1612-3093. doi: 10.1007/s12027-022-00706-9.
 • Holter, Katrine & Graver, Hans Petter (2021). Rett og Slett: #10: Pandemi og rettsstat - del II. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Holter, Katrine & Graver, Hans Petter (2021). Rett og Slett: #9: Pandemi og rettsstat - del I. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad; Kierulf, Anine; Graver, Hans Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Demokratiet og rettsstaten i Norge svekkes. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Graver, Hans Petter & Smith, Peter Scharff (2021). The Pomp of Popular Constitutional Outrage. Verfassungsblog. ISSN 2366-7044.
 • Furustøl, Heidi; Tvedt, Morten Walløe; Graver, Hans Petter; Halle, Jostein; Høgberg, Benedikte Moltumyr & Gjersøe, Ine Schwebsav Peder (2021). Nekter å gi seg : mangler rundt 400 000 kroner for å ta hyttesak til Høyesterett. [Avis]. VG.
 • Ording, Oda; Hagfors, Caisa Linea; Holmboe, Morten & Graver, Hans Petter (2021). Krevde medlemskap for arrangement som kunne gi høyere lønn: − Problematisk. [Avis]. VG.
 • Ording, Oda; Graver, Hans Petter; Holmboe, Morten & Hagfors, Caisa Linea (2021). Omstridt rusforenings konferanse ga poeng i politiets lønnssystem. [Avis]. VG.
 • Tiller, Tony Christian; Tvedt, Morten Walløe; Graver, Hans Petter; Bjørlo, Alfred; Haltbrekken, Lars & Leirset, Øyvind [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Her legg dei betong medan staten vurderer om dei skal få lov. [Internett]. nrk.no/vestland.
 • Graver, Hans Petter; Sandvik, Kristin Bergtora; Nylund, Anna & Lintvedt, Mona Naomi (2021). Stortinget må vedta en ny lov dersom koronasertifikat skal innføres. Juridika Innsikt.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Holmøyvik, Eirik; Nordby, Marius Gulbranson; Graver, Hans Petter & Aasen, Henriette Sinding (2021). Klimasøksmålet og dommen i Høyesterett.
 • Graver, Hans Petter & Curos, Peter (2020). Domstolsreformer er ikke uskyldige. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Curos, Peter & Graver, Hans Petter (2020). Dissimilar Similarities Structural Reforms of the Courts in Norway and Slovakia. Verfassungsblog. ISSN 2366-7044. doi: 10.17176/20201126-123123-0..
 • Graver, Hans Petter (2020). Jens Meierhenrich's The Remnants of the Rechtsstaat: An Ethnography of Nazi LAw. German Law Journal. ISSN 2071-8322. 21(4), s. 739–742. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lysbakken, Audun; Graver, Hans Petter; Tvedt, Morten Walløe; Sørenes, Kjetil Magne & Brønmo, Hanne (2020). Eksperter er i tvil om innreiseforbud og smittesporing fortsatt er lovlig. [Avis]. Aftenposten.
 • Støre, Jonas Gahr; Tvedt, Morten Walløe; Arnstad, Marit; Graver, Hans Petter & Sørenes, Kjetil Magne (2020). Arbeiderpartiet åpner for å droppe koronaloven. Det kan gi Stortinget mindre makt over krisetiltak, advarer jurist. [Avis]. Aftenposten.
 • Graver, Hans Petter; Lohndal, Terje & Sejersted, Ole M (2020). Finansiering og styring. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Graver, Hans Petter; Lohndal, Terje & Sejersted, Ole M (2020). Kriser og behov for vitenråd. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Lothe, Jakob & Graver, Hans Petter (2019). Fri forskning under press. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 40–40.
 • Graver, Hans Petter (2019). The Battle for Jurisdiction over Hong Kong. Verfassungsblog. ISSN 2366-7044.
 • Graver, Hans Petter (2019). Rettsstatens kriseberedskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Graver, Hans Petter (2019). Jussens helter 8: Lagmannen som stoppet hekseprosessene. Juridika.
 • Graver, Hans Petter (2019). Jussens helter 7: Helten som også var skurk. Juridika.
 • Graver, Hans Petter (2019). Jussens helter 5: Den samvittighetsfulle dommeren. Juridika.
 • Graver, Hans Petter (2019). Jussens helter 4: En dommer på slagmarken. Juridika.
 • Graver, Hans Petter (2019). Jussens helter 1: Dommeren i Scottsboro-saken. Juridika.
 • Graver, Hans Petter (2019). La oss håpe det finnes noe heltemot blant dommerne i USA. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Graver, Hans Petter (2019). Fra Gutenberg til Zuckerberg. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Graver, Hans Petter; Birkelund, Gunn Elisabeth; Lohndal, Terje & Sandvik, Hilde (2019). Antisemittisme i Norge – før og nå. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Graver, Hans Petter (2019). Jussens helter 3: En modig kvinne i Polen. Juridika.
 • Graver, Hans Petter (2019). Jussens helter 2: Hitlers lydige byråkrat. Juridika.
 • Graver, Hans Petter (2019). Judges under Pressure - How Robust is Our Western Legal Tradition?
 • Graver, Hans Petter (2019). Brexit: a Norwegian view on the Norway-plus model and why it wouldn’t be easy for the UK. The Conversation. ISSN 2201-5639.
 • Graver, Hans Petter (2019). Okkupasjonstidens Høyesterett. [Internett]. Dommerpodden.
 • Graver, Hans Petter (2019). Verdibørsen: Okkupasjonstidens Høyesterett. [Radio]. NRK Verdibørsen.
 • Graver, Hans Petter (2019). Falmet lys i den mørke tiden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Langford, Malcolm; Graver, Hans Petter & Kierulf, Anine (2018). Det er grunn til bekymring for foretaksmodellen i universitets- og høyskolesektoren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Graver, Hans Petter (2018). Domare under press – hur robust är vår västliga rättstradition?
 • Graver, Hans Petter (2018). Jussens helter - Dommeren i Scottsboro-saken. Juridika.
 • Graver, Hans Petter (2018). Judge’s duty and responsibility to engage in activities / to publically address issues concerning the Rule of law even when they fall outside of their judicial activities .
 • Graver, Hans Petter (2018). Kan EU temme Polen? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Graver, Hans Petter (2018). Roosevelts metode. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Graver, Hans Petter (2018). Domstolenes uavhengighet - en komparativ reise. Betydningen av kultur, tradisjon og regler.
 • Graver, Hans Petter (2018). Domstolenes uavhengighet - en komparativ reise. Betydningen av kultur, tradisjon og regler.
 • Holst-Jensen, Arne; Stenseth, Nils Christian; Bratlie, Sigrid & Graver, Hans Petter (2018). Skal genredigering reguleres som GMO? Kavliprisen og EU-domstolens fortolkning av gjeldende GMO-regelverk. [Radio]. NRK P2.
 • Graver, Hans Petter (2018). Caroline Johansson: Tjänestepensionen möter EU-rätten Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 317–321.
 • Graver, Hans Petter (2018). Thomas the Utopian. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. 154, s. 5–9.
 • Fossum, John Erik & Graver, Hans Petter (2018). Blog:Norway’s EU Lessons — How Transferable Are They to the UK?
 • Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland; Smith, Eivind & Graver, Hans Petter (2018). Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon.
 • Graver, Hans Petter; Sandlie, Inger & Frich, Jan C (2017). Forvandle vår verden | Graver, Sandlie og Frich. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 18–19.
 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Hvorfor begrunne karakteren? Universitas. ISSN 0805-1798.
 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Slik blir Team Gravers læringsstrategi. Universitas. ISSN 0805-1798.
 • Graver, Hans Petter; Sandlie, Inger & Frich, Jan C (2017). Rektorteam Graver/Sandlie/Frich: Ledelse og administrasjon. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Slik skal team Graver, Sandlie & Frich gjøre UiO til læringsuniversitetet. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Sandlie, Inger; Graver, Hans Petter & Frich, Jan C (2017). Mindre midlertidighet. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 24–24.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon. .
 • Graver, Hans Petter & Frich, Jan C (2017). Kultur for kvalitet. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2016). Klart språk er ikke enkelt. Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon. .
 • Graver, Hans Petter (2016). World Science Day: Converging Views of Four Future Challenges – The Environment, seen from the point of view of legal scholarship.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:20 - Sist endret 24. mai 2022 18:11