Hans Petter Graver

Bilde av Hans Petter Graver
English version of this page
Telefon +47 22859739
Mobiltelefon +47 90606085
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Hans Petter Graver er født i 1955.

Han ble cand jur ved Universitetet i Oslo i 1980 og dr. juris 1986 samme sted på avhandlingen «Den juristskapte virkelighet» (Tano 1986). Etter å ha arbeidet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og Regjeringsadvokaten ble han professor i 1993, i rettssosiologi, men med særlig plikt til å undervise i forvaltningsrett. Han var faglig leder for Senter for europaforskning ARENA 2001-2003 og dekan ved Det juridiske fakultet 2008-2015.

Hans vitenskapelige arbeider omfatter bøker og artikler over et vidt felt blant annet innen forvaltningsrett, rettssosiologi, rettshistorie, rettsteori og argumentasjonsteori og retorikk. For tiden leder han et toppforskprosjekt finansiert av Norges forskningsråd om Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press.

Graver er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og preses 2019-2021. Han er æresdoktor ved universitetet i Helsingfors (2010), ved universitetet i Heidelberg (2017) og ved universitetet i Uppsala (2020). I 2019 ble han valgt som æresmedlem av Juridiska föreningen i Finland.

Faglige kompetanseområder

  • Konkurranse- og markedsrett
  • Forvaltningsrett
  • EØS
  • Retorikk

CV (english)

Emneord: Konkurranserett, Forvaltningsrett, Europarett, Markedsrett, Rettsteori, Retorikk
Publisert 26. mars 2008 09:20 - Sist endret 28. aug. 2020 09:12