Hans Petter Graver

Bilde av Hans Petter Graver
English version of this page
Telefon +47 22859739
Mobiltelefon +47 90606085
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Hans Petter Graver er født i 1955.

Han ble cand jur ved Universitetet i Oslo i 1980 og dr. juris 1986 samme sted på avhandlingen «Den juristskapte virkelighet» (Tano 1986). Etter å ha arbeidet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og Regjeringsadvokaten ble han professor i 1993, i rettssosiologi, men med særlig plikt til å undervise i forvaltningsrett. Han var faglig leder for Senter for europaforskning ARENA 2001-2003 og dekan ved Det juridiske fakultet 2008-2015.

Hans vitenskapelige arbeider omfatter bøker og artikler over et vidt felt blant annet innen forvaltningsrett, rettssosiologi, rettshistorie, rettsteori og argumentasjonsteori og retorikk. For tiden leder han et toppforskprosjekt finansiert av Norges forskningsråd om Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press.

Graver er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og preses 2019-2021. Han er æresdoktor ved universitetet i Helsingfors (2010), ved universitetet i Heidelberg (2017) og ved universitetet i Uppsala (2020). I 2019 ble han valgt som æresmedlem av Juridiska föreningen i Finland.

Faglige kompetanseområder

 • Konkurranse- og markedsrett
 • Forvaltningsrett
 • EØS
 • Retorikk

CV (english)

Emneord: Konkurranserett, Forvaltningsrett, Europarett, Markedsrett, Rettsteori, Retorikk

Publikasjoner

 • Graver, Hans Petter (2021). Hvilken rolle spiller "god skikk" i jussen i dag?, I: John Asland; Aslak Syse; Tone Linn Wærstad & Katrine Kjærheim Fredwall (red.),  Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  kapittel.  s 52 - 62
 • Graver, Hans Petter (2021). Peeking through the Keyhole. Using Narratives to Explain legal Reason, In Frode Helmich Pedersen; Espen Ingebrigtsen & Werner Gephart (ed.),  Narratives in the Criminal Process.  Vittorio Klostermann Verlag.  ISBN 978-3-465-04555-7.  7.  s 171 - 188 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2020). Covid-19 Regulation in Norway and the State of Exception, In José Maria Serna de la Garza; Helle Krunke & Iris Nguyen Duy (ed.),  Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel.  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  ISBN 978-607-30-4290-1.  Kapittel.  s 167 - 173
 • Graver, Hans Petter (2020). How the Pandemic can Strengthen the Rule of Law, In Claudio Janotti da Rocha; Flavia Fragale Martins Pepino & Rafael Lara Martins (ed.),  Legal Responses to Covid-19.  Lex Magister.  ISBN 978-65-88059-08-1.  Kapittel.  s 349 - 364
 • Graver, Hans Petter (2020). Judging for Utopia: Climate Change and Judicial Action. European Review of Private Law.  ISSN 0928-9801.  28(4), s 885 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2019). Dommere under press - hvor robust er vår vestlige rettstradisjon?. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  s 1- 23 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2019). Law and the Russian Revolution: A Comparison with the Nazi Approach to Law, In Alla Pozdnakova (ed.),  Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives.  Wildy, Simmons and Hill Publishing.  ISBN 9780854902750.  kapittel.  s 90 - 108
 • Graver, Hans Petter (2019). National Socialism and the Law in Norway Under German Occupation, 1940 – 1945, In stephen skinner (ed.),  Ideology and Criminal Law Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 9781509910823.  Kapittel 9.  s 187 - 205
 • Graver, Hans Petter (2019). Teaching Legal Method in Norway. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ).  ISSN 0033-7250.  s 346- 360 . doi: 10.1628/rabelsz-2019-0025
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland & Vedder, Christoph (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 1 - 12
 • Graver, Hans Petter (2018). Dommeren som likte roser. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 88- 111 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-02-03
 • Graver, Hans Petter (2018). Judicial Independence Under Authoritarian Rule: An Institutional Approach to the Legal Tradition of the West. Hague Journal on the Rule of Law (HJRL).  ISSN 1876-4045.  10(2), s 317- 339 . doi: 10.1007/s40803-018-0071-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2018). The Fundamental Environmental Challenge to Law, In  Festskrift till Håkan Hydén.  Juristförlaget, Lund.  ISBN 978-91-544-0575-6.  kapittel.  s 245 - 261
 • Graver, Hans Petter (2018). Why Adolf Hitler Spared the Judges: Judicial Opposition Against the Nazi State. German Law Journal.  ISSN 2071-8322.  19(4), s 845- 877 . doi: 10.1017/s2071832200022896 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2017). Business Enterprises and the Environmental Information Act in Norway Focus: Public Participation in Environmental Protection. Frontiers of Law in China.  ISSN 1673-3428.  12(1), s 3- 23 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2017). Menneskerettigheter, rett og moral, I: Jakob Lothe (red.),  Forsking og menneskerettar.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-884-5.  kapittel.  s 71 - 82 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2017). ?Por que Adolf Hitler perdono a los jueces?. el Cronista del Estado Social y Democratio de Derecho.  ISSN 1889-0016.  (68), s 4- 15
 • Graver, Hans Petter (2017). The EEA and the Protection of Human Rights, In Stefan Lorenzmeier & Hans-Peter Folz (ed.),  Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder.  Nomos.  ISBN 9783848731725.  kapittel.  s 294 - 308 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2016). Hvor langt kan lovgivningen begrense domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak?, I:  Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026091.  kapittel.  s 778 - 787
 • Graver, Hans Petter (2016). Høyesterett og rettsutviklingen : førti år etter, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  kapittel.  s 242 - 254
 • Graver, Hans Petter (2016). Judging without Impunity: On the Criminal Responsibility of Authoritarian Judges. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ).  ISSN 1894-4183.  4(1), s 125- 149 . doi: 10.15845/bjclcj.v4i1.1029
 • Graver, Hans Petter (2016). Possibilities and Challenges of the EEA as an Option for the UK After Brexit. European Papers (EP).  ISSN 2499-8249.  1(3), s 803- 821 . doi: 10.15166/2499-8249/106
 • Graver, Hans Petter (2016). Trollmannen fra Oz: følelsenes plass i rettsfortellingen, I: Anne Marie Frøseth; Linda Grøning & Rasmus Wandall (red.),  Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-0548-952-3.  kapittel 2.  s 47 - 73
 • Graver, Hans Petter (2015). Dommere og uretten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 5- 13
 • Graver, Hans Petter (2015). Erzählungen ohne Grenzen - Gemeinwohlhorizonte under Internationalizierung, I: Cordula Stumpf; Kainer Friedemann & Christian Baldus (red.),  Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration.  Nomos.  ISBN 9783848720880.  kapittel.  s 799 - 805 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2015). Rettsoppgjøret i Norge - tid for et nytt juridisk blikk?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 65- 86
 • Graver, Hans Petter (2014). Der Europäische Wirtscahftsraum (EWR), I: Armin Hatje & Peter-Christian Müller-Graff (red.),  Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht.  Nomos.  ISBN 978-3-8329-7231-8.  § 19.  s 921 - 936
 • Graver, Hans Petter (2014). Judicial Independence and Judicial Responsibility, In Nils A. Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (ed.),  The independence of judges.  Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-116-4.  21.  s 309 - 232
 • Graver, Hans Petter (2014). Richter in Diktaturen: Taten und strafrechtliche Aufarbeitung im internationalen Vergleich. myops - Berichte aus der Welt des Rechts.  ISSN 1865-2301.  8(22), s 5- 16
 • Graver, Hans Petter (2014). The Immoral Choice - How Judges Participate in the Transformation of Rule of Law to Legal Evil, In Carl Baudenbacher; Phillip Speitler; Bryndís Pálmarsdóttir & EFTA Court EFTA Court (ed.),  The EEA and the EFTA Court : Decentred Integration.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-84946-626-4.  Chapter 6.  s 63 - 80

Se alle arbeider i Cristin

 • Graver, Hans Petter (2020). Jussens helter. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03576-5.  278 s.
 • Graver, Hans Petter (2020). Pandemi og unntakstilstand Hva covid 19 sier om den norske rettsstaten. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-553-8.  212 s.
 • Hov, Øystein; Graver, Hans Petter & Tonjum, Tone (2020). Tillit i koronaens tid. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-556-9.  148 s.
 • Graver, Hans Petter (2019). Alminnelig forvaltningdsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03707-3.  621 s.
 • Graver, Hans Petter (2019). Der Krieg der Richter Die Deutsche Besetzung 1940-1945 und der norwegische Rechtsstaat. Nomos.  ISBN 978-3-8487-5475-5.  338 s.
 • Graver, Hans Petter (2019). Okkupasjonstidens Høyesterett. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4078-3.  275 s.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (ed.) (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  1177 s.
 • Graver, Hans Petter & Fossum, John Erik (2018). Squaring the Circle on Brexit Could the Norway Model Work?. Policy Press.  ISBN 978-1-5292-0030-0.  169 s.
 • Mestad, Ola; Graver, Hans Petter & Müller-Graff, Peter-Christian (2016). European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH.  ISBN 9783830537182.  278 s.
 • Graver, Hans Petter (2015). Alminnelig forvaltningsrett, 4. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020846.  591 s.
 • Graver, Hans Petter (2015). Dommernes krig Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten. Pax Forlag.  ISBN 9788253038087.  302 s.
 • Graver, Hans Petter (2015). Judges Against Justice On Judges When the Rule of Law is Under Attack. Springer.  ISBN 978-3-662-44292-0.  301 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:20 - Sist endret 28. aug. 2020 09:12