Margrethe Buskerud Christoffersen

Førsteamanuensis - Institutt for privatrett
Bilde av Margrethe Buskerud Christoffersen
English version of this page
Telefon +47-22859735
Mobiltelefon +47-91864768
Rom 209
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

 • Kontraktsrett

 • Selskapsrett

 • Prosess
   

Bakgrunn

2012-2015   Assosiert partner i Thommessen

2008-2011   Fast advokat i Thommessen

2002-2007   Universitetsstipendiat på Institutt for Privatrett, UiO.

1998-2007   Advokat i BAHR

1996-1997   Foreleser på UiO i kontraktsrett, forvaltningsrett og menneskerettigheter

1995-1998   Advokatfullmektig hos Lund, Gundersen & Co.

 

Emneord: Kontraktsrett, Selskapsrett, Sivilprosess

Publikasjoner

 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Ansvarsgjennombrudd – kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og aksjeselskapsrettslige prinsipper. MarIus.  ISSN 0332-7868.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud & Berge, Stig (2015). KJØPESUMSBEREGNING I AKSJEKJØPSAVTALER – ER REVISORS AVGJØRELSER UNDERLAGT VOLDGIFTSLOVEN?, I: Borgar Høgetveit Berg & Ola Ø. Nisja (red.),  Avtalt prosess.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02420-2.  kapittel.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud & Berge, Stig (2014). Førtidig betaling av aksjeinnskudd; garantiansvaret i asl. § 2-19. Revisjon og Regnskap.  ISSN 0332-7795.  (8), s 37- 42
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2008). Mangler og ugyldighet ved virksomhet som tingsinnskudd. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 301- 324
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2005). Virksomhetsoverdragelser - noen kjøpsrettslige spørsmål i lys av Rt. 2002 s. 1110 (Bodum-dommen). Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (Vol. 40, h. 1), s 19- 40
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2004). Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 373- 406

Se alle arbeider i Cristin

 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2008). Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38626-6.  687 s.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (1995). Beskyttelsen av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - med linjer til norsk rett. Juristforbundets forlag.  ISBN 8278330042.  128 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bruserud, Herman & Christoffersen, Margrethe Buskerud (2013). Grensen mellom direkte og indirekte tap.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2015 13:08 - Sist endret 15. juli 2016 11:50