Øyvind Bø

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Domus Academica Karl Johans gt. 47 Domus Academica
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Bø jobber med en PhD-avhandling i skjæringsfeltet mellom velferdsrett og EØS-rett.

Bakgrunn

2021 – d.d.: Nestleder, Kontrollkommisjon II Lovisenberg Diakonale Sykehus
2017 – 2022: Juridisk kyndig rettsmedlem (dommer), Trygderetten (permisjon)
2014 – 2017: Legal Adviser, juridisk avdeling i EFTAs overvåkningsorgan
2010 - 2014: Senior Legal Adviser, EFTA-sekretariatet
2009: Advokatfullmektig, Langseth Advokatfirma DA
2007 – 2009: Dommerfullmektig, Haugaland tingrett
2004 – 2007: Rådgiver, Medieavdelingen, Kultur- og kirkedepartementet

2010: Engelsk advokatbevilling, Solicitor of the Senior Courts of England and Wales
2009: Norsk advokatbevilling
2003: LL.M, King’s College London
2003: Cand.jur., UiO

Bø har undervist og vært sensor ved ulike institusjoner både innenlands og utenlands.

Emneord: Velferdsrett, EØS-rett

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 1. aug. 2022 12:30 - Sist endret 19. aug. 2022 10:14