English version of this page

Velferd over landegrensene: Solidaritet, likebehandling og fri bevegelighet (LEVVEL)

Prosjektets hovedmålsetting er å analysere EØS-rettens betydning for velferdsstaten. Det er den første analysen i sitt slag. Forskergruppen inkluderer Europas ledende eksperter på fri bevegelighet og europeisk velferdsrett.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, hånd, mennesker i naturen, virveldyr.

Colourbox.com, by Prazis.

Om prosjektet

Velferdstjenester og ytelser har en sterk nasjonal dimensjon – og er kjernen i «velferdsstaten». Slike tjenester og ytelser reguleres av EØS-avtalen med grunnprinsippene om fri bevegelighet, likebehandling og felleseuropeisk solidaritet. NAV-saken bekrefter EØS-avtalens betydning. Grunnprinsippene trengte dypere inn i velferdsstatens sfære enn det enkelte trodde.

Arbeidspakke 1 behandler tre overordnede temaer:

  • hvordan EU-rettens begrep om europeisk solidaritet påvirker EØS-avtalen.
  • hvor langt de sosiale rettighetene i EUs Charter om grunnleggende rettigheter rekker, og hvilken betydning disse rettighetene har innenfor rammen av EØS-avtalen.
  • hvordan rettighetene i EØS-avtalen kan gjennomføres på en måte som borgerne forstår.

Arbeidspakke II behandler konkrete temaer og vil analysere:

  • de rettslige avklaringene etter NAV-saken.
  • EØS-rettens betydning for den såkalte arbeidslinja i norsk velferdspolitikk. Der aktivitetskrav kan gjøre det nødvendig å oppholde seg i hjemlandet, må dette avveies mot retten til fri bevegelighet.
  • rettighetsvernet til utsatte grupper, særlig den voksende gruppen av selvstendige arbeidstakere, må være konsistent.
  • pasienters rettigheter til behandling i hele EØS.

Prosjektperiode

Prosjektet løper i fire år med oppstart 1. oktober 2021.

Finansiering

Prosjektet har eksternfinansiering fra Norges Forskningsråd.

 

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 13. des. 2021 08:33 - Sist endret 13. sep. 2022 13:30