Aktuelle saker

Publisert 23. okt. 2014 14:45

Stilling som vitenskapelig assistent har en rekke faglig, sosiale og ikke minst karrieremessige fordeler. Hvordan er livet som vitass, hvordan oppleves det å være i fagmiljøet, og hvorfor skal en skrive 60 poengs masteroppgave? Vitassene ved Institutt for privatrett Amie Jagne Sørensen, Astrid Iversen og Jon Gudbrand Fliflet svarte på dette.

Publisert 14. nov. 2011 14:30

Ønsker du å være en del av et vitenskapelig miljø mens du skriver masteroppgaven? Og få lønn eller stipend for det? Da bør du vurdere å søke stilling som vitenskapelig assistent! Det lyses ut vitass-stillinger ved det Juridiske fakultet to ganger i året - nå for vårsemesteret 2012. Noen stillinger er knyttet til forskningsprosjekter, noen er ”frie” utlysninger, der tema for avhandlingen ikke er bestemt i forveien. Felles for alle er at kandidatene skriver 60-poengs masteroppgave og får en liten smakebit av å være universitetsforsker. Vi har snakket med tre kandidater ved Institutt for privatrett om deres opplevelse av å være vitass. Hedda Roald Bjøralt, Edvard Horn Welle-Strand og Ulrik von Tetzschner svarte.