Etter- og videreutdanning innen forvaltningsinformatikk

Videreutdanning innen forvaltningsinformatikk

Avdeling for forvaltningsinformatikk tilbyr ansatte i offentlig forvaltning og andre interesserte et videreutdanningstilbud i forvaltningsinformatikk. All undervisning har en tverrfaglig innretning, dvs. rettslige og informatiske aspekter blir behandlet parallelt og på integrerte måter. Også samfunnsvitenskapelige spørsmål vil bli viet oppmerksomhet, men det er størst vekt på rettslige spørsmål. Videreutdanningstilbudet følger undervisningen i masterstudiet i forvaltningsinformatikk.

Tilbudet omfatter tre emner; to i høstsemesteret og ett i vårsemesteret. Se nærmere emnebeskrivelser:

FINF4011 - Teknologi, forvaltningspolitikk og styring (høst)

FINF4012 - Digital forvaltning: Regulering, utvikling og bruk av IKT (høst)

FINF4021 - Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi (vår)

Forelesninger på universitetene er offentlige. Deltakelse som videreutdanningsstudent innebærer at studenten blir medlem av vårt akademiske fellesskap med bl.a. tilgang til lesesalsplass og læringsmiljøet til Avdeling for forvaltningsinformatikk. I tillegg vil det være undervisningsaktiviteter som bare er tilgjengelig for studentene (varierer mellom emnene).

Opptakskrav og sammensetning av studentgruppen

Vi ønsker en balanse mellom masterstudenter og videreutdanningsstudenter. Derfor er det bare et lite antall videreutdanningsplasser ledig på hvert emne. Opptak skjer på grunnlag av bedømmelse av realkompetanse og formell utdanning. Undervisning skjer på dagtid, og krever at arbeidsgiver gjør deltakelse mulig. (Dette er ikke et nettlæringstilbud).

Søknadsfrist er 15. juni for høstsemesteret og 01. desember for vårsemesteret. Svar gis innen 14 dager.

Kursbevis

Bare masterstudenter har eksamensrett på studiet. For etterutdanningsstudenter utstedes det kursbevis som bekrefter deltakelse og angir det faglige hovedinnholdet for hver del studenten har deltatt i.

Betaling

  • Pris pr emne, kr. 6000,-.Søknad kan sendes til studiekonsulent-afin@jus.uio.no .Husk å oppgi arbeidsgiver, stilling, formell utdanning og noen ord om realkompetanse.
  • Pris undervisning for alle tre emnene (to høst og ett vår) kr. 15000,-.

Søknad om opptak

Søknad kan sendes til studiekonsulent-afin@jus.uio.no . Husk å oppgi arbeidsgiver, stilling, formell utdanning og noen ord om realkompetanse.

Søknadsfrist er 15. juni for høst semesteret og 01. desember for vårsemesteret. Svar gis innen 14 dager.  

Publisert 4. apr. 2008 09:12 - Sist endret 23. jan. 2020 08:20