Dag Michalsen

Professor
Image of Dag Michalsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859434
Mobile phone +47 97043532
Username
Visiting address Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Curriculum Vitae [pdf]. Curriculum Vitae [pdf].

Tags: Nordic

Publications

 • Michalsen, Dag (2022). Nye forskningstilganger om rett i tidlig europeisk middelalder - en rettshistoriografisk studie . Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 506–536. doi: 10.18261/tfr.135.4.4.
 • Michalsen, Dag (2021). Francis Hagerup: A Norwegian internationalist . In Morris, P Sean (Eds.), The League of Nations and the Development of International Law: A New Intellectual History of the Advisory Committee of Jurists . Routledge. ISSN 9780367897536.
 • Michalsen, Dag (2021). Rettsvitenskapen og universitetet i en ny juridisk offentlighet: Konflikten om økonomi- og statistikkfagene ved Universitetet 1836–1840. In Ognedal, Tone & Stavang, Endre (Ed.), Jus og samfunnsøkonomi. Privatrettsfondet . ISSN 978-82-7236-275-0. p. 6–45.
 • Michalsen, Dag (2021). Tidligere paragraf 94 . In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 963–984.
 • Michalsen, Dag (2021). Den svensk-norske unionen 1814-1905 . In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 457–482.
 • Michalsen, Dag (2021). Paragraf 11 . In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 205–211.
 • Michalsen, Dag (2021). Tidligere paragraf 10 . In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 196–204.
 • Michalsen, Dag (2021). Paragraf 5 . In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 159–182.
 • Michalsen, Dag (2021). Paragraf 2 . In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 77–90.
 • Michalsen, Dag (2021). Norge som moderne lovgivningsstat på 1800-tallet . In Myhre, Jan Eivind (Eds.), Myten om det fattige Norge. En misforståelse og dens historie. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0279-5. p. 309–331.
 • Michalsen, Dag (2021). Constitutions and codifications, 1667-2017: A legal historian's reflection . In Modeer, Kjell Åke (Eds.), Legal History. Reflecting the past and the present current perspectives for the future . Institutet för Rättshistorisk Forskning . ISSN 978-91-86645-15-1. p. 328–345.
 • Michalsen, Dag (2021). The temporalities of constitutions . In Modeer, Kjell Åke (Eds.), Legal History. Reflecting the past and the present current perspectives for the future . Institutet för Rättshistorisk Forskning . ISSN 978-91-86645-15-1. p. 320–327.
 • Michalsen, Dag (2020). Forfatningshistorie og forfatningsrett , Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. p. 399–416.
 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (2019). Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap i Norden, 1814-1914. In Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (Ed.), Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 . Pax Forlag. ISSN 9788253041179. p. 11–35.
 • Michalsen, Dag (2019). Den unge Marx og tysk rettsvitenskap. In Eriksen, Christoffer Conrad (Eds.), Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202588076. p. 53–89.
 • Michalsen, Dag (2019). Methodological perspectives in comparative legal history: an analytical approach . In Moréteau, Olivier; Masferrer, Aniceto & Modeer, Kjell Å. (Ed.), Comparative Legal History . Edward Elgar Publishing. ISSN 9781781955215. p. 96–109 . doi: https%3A/doi.org/10.4337/9781781955222.00010.
 • Michalsen, Dag (2019). Komparativ rettshistorie - noen metodiske bemerkninger. In Sunde, Jørn Øyrehagen (Eds.), Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-055-4. p. 105–122.
 • Michalsen, Dag (2018). Forarbeider til Stortingets lover på 1800-tallets første del: rettslige og historiske perspektiver. In Alsvik, Ola; Hosar, Hans & Wiig, Marianne (Ed.), I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-377-6. p. 256–270.
 • Michalsen, Dag (2016). Rechtsstaatlichkeit and the Norwegian Constitution 1814 –2014, European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH. ISSN 9783830537182. p. 83–96.
 • Michalsen, Dag (2016). Den norske grunnloven av 1814 og europeisk geopolitikk 1814-1818. In Dahlén, Marianne & Nygren, Rolf (Ed.), Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok til Mats Kumlien. Iustus förlag AB . ISSN 9789176789674. p. 191–201.
 • Michalsen, Dag (2016). Finnes det en norsk lovgivningstradisjon? In Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Ed.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. p. 341–351.
 • Michalsen, Dag (2015). International dimensions of the Norwegian Constitution of 1814. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 54(1), p. 65–81.
 • Michalsen, Dag (2015). The International Dimensions of the Norwegian Constitution of 1814. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. p. 65–81.
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett 1815-2015. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. p. 362–371.
 • Michalsen, Dag (2015). Grunnloven fra mai til november i 1814: Internasjonale dimensjoner. In Seland, Bjørg (Eds.), Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-49927-3. p. 17–35.
 • Michalsen, Dag (2015). Den nye paragraf 2 i Grunnloven: "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv". In Mjaaland, Marius Timmann (Eds.), Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. St. Olav forlag . ISSN 9788270243068. p. 81–93.
 • Michalsen, Dag (2015). Values and Ideas in the Norwegian Constitution 1814-2014 – A Reflection. In Franco Ferrari, Giuseppe (Eds.), Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation. Eleven International Publishing. ISSN 978-94-6236-578-0. p. 1–5.
 • Michalsen, Dag (2015). Legislators, Journals, and the Public Legal Sphere in Scandinavia around 1800. In Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (Ed.), Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004290051. p. 202–214. doi: 10.1163/9789004293113_013.
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett og juridisk offentlighet - en historisk-kritisk refleksjon. In Ulvund, Frode & Sunde, Jørn Øyrehagen (Ed.), Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. ISSN 9788245018097. p. 177–190.
 • Michalsen, Dag (2015). Den norske Grunnlovens betydning 1814-2014. In Sjöström, Olof (Eds.), Norges Grundlov 1814 - Sverige 200 år i fred. AB Stjärntryck. ISSN 9789163766336. p. 19–31.

View all works in Cristin

 • Mestad, Ola & Michalsen, Dag (2021). Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022581. 1536 p.
 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (2019). Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 . Pax Forlag. ISBN 9788253041179. 492 p.
 • Michalsen, Dag (2017). Rettshistorisk kritikk. Tolv studier. Akademisk Publisering. ISBN 9788281520486. 264 p.
 • Michalsen, Dag & Holmøyvik, Eirik (2015). Kilder og årstall i forfatningshistorien. Pax Forlag. ISBN 9788253038186. 250 p.
 • Holmøyvik, Eirik; Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2015). Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag. ISBN 9788253037929. 476 p.

View all works in Cristin

 • Michalsen, Dag (2022). Fredrik Stang og ideen om en sammenlignende rettsvitenskap .
 • Michalsen, Dag (2022). Om "Law and the Christian Tradition in Scandinavia" (Routledge 2022) - en kommentar .
 • Michalsen, Dag (2022). Det militante demokrati som vern mot autoritære krefter? Karl Loewenstein, Weimar og fascisme 1933-1938.
 • Michalsen, Dag (2022). "Trykkefrihet og trykkefrekkhet" - om grenser for tillatte ytringer etter 1800 .
 • Michalsen, Dag (2022). Dag Michalsen i samtale med Gunnar Totland: Ludvig Holbergs "Rettskunnskap".
 • Michalsen, Dag (2022). Conceptualizing Nordic Professor-politicians and International Law .
 • Michalsen, Dag (2022). Xiaoqun Xu: Heaven has Eyes. A History of Chinese Law, Oxford University Press, Oxford 2020. 363 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 382–389.
 • Michalsen, Dag (2022). Reflections on "The Limits of Legal Complex" .
 • Michalsen, Dag (2022). Michael Stolleis: «recht erzählen». Regionale Studien 1650–1850,Vittorio Klostermann. Frankfurt am Main 2021 . Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 167–175.
 • Michalsen, Dag (2022). Hong Kongs rettshistorie .
 • Michalsen, Dag (2021). Grunnloven og menneskerettigheter . [Internet]. Universitetsplassen podkast, Universitetet i Oslo .
 • Michalsen, Dag (2021). Konstruksjonen av Norden - Nordisk rett . [Internet]. Nasjonalbiblioteket, Oslo .
 • Michalsen, Dag (2021). Redaksjonell innnledning . In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 52–56.
 • Michalsen, Dag (2021). Hans-Petter Graver: Der Krieg der Richter. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. ISSN 0323-4045. p. 484–488.
 • Michalsen, Dag (2021). R. W. Kostal: Laying Down the Law. The American Legal Revolutions in Occupied Germany and Japan. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 355–366.
 • Michalsen, Dag (2021). What was Scandiniavian Legal Realism of 20th Century? .
 • Michalsen, Dag (2021). Karl Loewenstein's Militant Democracy (1931-1938).
 • Michalsen, Dag (2020). Opprettelsen av et professorat i økonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Langford, Malcolm; Michalsen, Dag & Martinussen, Hans Fredrik (2020). Professor om sterk Oslo-dominans i Høyesterett: – Viss grad av selvrekruttering. [Internet]. NRK.no.
 • Michalsen, Dag (2020). Weimarforfatningen og nordisk statsrett 1919-1933.
 • Michalsen, Dag (2020). What is comparative legal history: The interactions between Nordic, Civil and Common Law. .
 • Michalsen, Dag (2019). Norge som en moderne lovgivningsstat på 1800-tallet .
 • Michalsen, Dag (2019). Nordic legal history and constitutional law 1800-2020 .
 • Michalsen, Dag (2019). Nordic law in a global legal context: Historical and contemporary perspectives.
 • Michalsen, Dag (2019). Nordic legal history and constitutionalism since 1800.
 • Michalsen, Dag (2019). Om utgivelsen av Carl Schmitt Politikk og rett. En kommentar .
 • Michalsen, Dag (2019). Weimarforfatningen 1919-1933: statsrett, ideologi og forfatningslære.
 • Michalsen, Dag (2019). Jussen og ytringsmuligheter - rettshistoriske perspektiver .
 • Michalsen, Dag (2019). Professor-Politicians and International law .
 • Michalsen, Dag (2019). Textual identities of constitutions .
 • Michalsen, Dag (2019). Tale ved graven Christian Magnus Falsen .
 • Michalsen, Dag (2019). Fra Roma over Konstantinopel til Brussel .
 • Michalsen, Dag (2018). Law and the Nordic Society in a Global Context - a Historical Overview .
 • Michalsen, Dag (2018). The Constitution as Information System.
 • Michalsen, Dag (2017). The Temporalities of Constitutions.
 • Michalsen, Dag (2017). Constitutional Law and methodologies in legal history.
 • Michalsen, Dag (2017). The dissolution of the Swedish-Norwegian union in 1905: Law and politics intertwined.
 • Michalsen, Dag (2017). Komparativ rettshistorie – metodiske perspektiver.
 • Michalsen, Dag (2017). Constitutions and codifications 1667-2017.
 • Michalsen, Dag (2017). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden.
 • Michalsen, Dag (2017). Reformasjonens rettslige arv: Grunnlovens paragrafer 2 og 16 og den konfesjonelle stat.
 • Michalsen, Dag (2016). Ørsted and Handbook on Danish and Norwegian Law. In Martyn, Georges (Eds.), The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-45564-8. p. 342–345 .
 • Michalsen, Dag (2016). Den underfinaniserte juridiske forskning. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 591–592.
 • Michalsen, Dag (2016). Perspectives on comparative constitutional history.
 • Michalsen, Dag (2016). The Public Sphere and the Freedom of Expression in the Nordic Countries, 1815-1900.
 • Michalsen, Dag (2016). Benådning og strafferett. [Radio]. NRK 2 Ekko .
 • Michalsen, Dag (2016). Den historiske grunnlovskommentaren 1814-2014: Erfaringer med arbeidet.
 • Michalsen, Dag (2016). Rett og tid.
 • Michalsen, Dag (2016). Brexit: Om lange og korte linjer i britiske (engelske) rettsideologiske holdninger til kontinentet.
 • Michalsen, Dag (2016). Om å drive store forskningsprosjekter i rettsvitenskap - forskning og forskningsledelse.
 • Michalsen, Dag (2016). Franz Schubert, Wienerkongressen og ny norsk stat, 1814-1816.
 • Michalsen, Dag (2016). Det nordiske perspektiv i rettshistorisk arbeid.
 • Michalsen, Dag (2016). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900.
 • Michalsen, Dag (2016). Magna Carta 800 år: 1215-2015.
 • Michalsen, Dag (2016). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900: Et nytt tverrfaglig forskningsprosjekt: UiO:Norden.
 • Michalsen, Dag (2015). Frede Castberg and the invention of constitutional state of emergency 1935-1964: A political interpretation.
 • Michalsen, Dag (2015). Bokanmeldelse: Martin Sunnqvist: Konstitusjonellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attituder under två sekel. Volym I-II. Rättshistoriskt Bibliotek. Band 71. Stockholm 2014. 1157 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 487–503.
 • Michalsen, Dag (2015). Unntakstilstand i Frankrike. [Radio]. NRK Radio Ekko .
 • Michalsen, Dag (2015). The Treaty of Kiel and the Congress of Vienna.
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett 1815 – 2015.
 • Michalsen, Dag (2015). Parlamenter, lovgivning og offentlighet.
 • Michalsen, Dag (2015). Magna Carta 1215-2015.
 • Michalsen, Dag (2015). The Debates on the Congress of Vienna (1814-1815) in the History of International Law after 1945.
 • Michalsen, Dag (2015). Den nye paragraf 2 i Grunnloven: ”Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv".
 • Michalsen, Dag (2015). Riksrettens betydning gjennom historien.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Mar. 22, 2021 12:25 PM