Jo Martin Stigen

Image of Jo Martin Stigen
Norwegian version of this page
Phone +47 22850244
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

 • Stigen, Jo Martin (2011). Lokalisering av straffbare handlinger :. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 11(2), p. 141–190.
 • Stigen, Jo Martin (2010). Which immunity for human rights atrocities? In Eboe-Osuji, Chile (Eds.), Protecting Humanity: Essays in International Law and Policy in Honour of Navanethem Pillay. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-18378-0. p. 749–788.
 • Stigen, Jo Martin (2010). What's in the ICC for states. In Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (Ed.), The new international law : an anthology. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-18198-4. p. 183–199.
 • Stigen, Jo Martin (2010). Forsettets nedre grense – dolus eventualis eller hva? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 4-5, p. 573–676.
 • Stigen, Jo Martin (2010). Hvilken immunitet for internasjonale kjerneforbrytelser? Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 33(1 = 128), p. 57–94.
 • Fauchald, Ole Kristian & Stigen, Jo Martin (2009). Corporate Responsibility before International Institutions. The George Washington International Law Review. ISSN 1534-9977. 40(4), p. 1025–1100.
 • Stigen, Jo Martin & Fauchald, Ole Kristian (2009). Environmental Security and the UN Security Council. In Bailliet, Cecilia Marcela (Eds.), Security: A Multidisciplinary Normative Approach. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004172968. p. 313–342.
 • Stigen, Jo Martin (2009). Universaljurisdiksjon - en kritisk analyse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 22(1), p. 1–46.

View all works in Cristin

 • Baumann, Elizabeth & Stigen, Jo Martin (2018). Internasjonal strafferett. En innføring. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-47362-1. 368 p.
 • Stigen, Jo Martin (2008). The Relationship Between the International Criminal Court and National Jurisdictions: the Principle of Complementarity. Brill|Nijhoff. ISBN 9004169091. 533 p.

View all works in Cristin

 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2017). International election observation: Promoting human rightsbased governance. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 35(4), p. 307–310. doi: 10.1080/18918131.2017.1401871.
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2013). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 31(1), p. 01–02.
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2012). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 30(2), p. 2–3.
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2012). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 30(1), p. 2–3.
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2011). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 29(4), p. 3–4.
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2011). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 29(3), p. 3–4.
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2011). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 29(2), p. 3–4.
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2011). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 29(1), p. 3–4.
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2010). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 28(4), p. 3–4.
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2010). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 28(3).
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2010). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 28(2), p. 3–4.
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2010). Editorial Note. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 28(1), p. 2–3.
 • Stigen, Jo Martin (2009). Intervju: Utlevering fra Jemen er urealistisk (NRK Kveldsnytt 12.2). [TV]. NRK 1.
 • Stigen, Jo Martin (2009). Kan leve fritt i alle sine dager. [Internet]. Nettavisen.
 • Stigen, Jo Martin (2009). Kriminelle flyktninger - asyl eller utvisning?
 • Stigen, Jo Martin (2009). The Relationship between the Principle of Complementarity and the Exercise of Universal Jurisdiction for Core International Crimes.
 • Stigen, Jo Martin (2009). Ethnic challenges in the aftermath of atrocities.
 • Stigen, Jo Martin (2009). Krigsforbrytelser og universell jurisdiksjon.
 • Stigen, Jo Martin (2009). Straffeforfølgning av grove menneskerettighetskrenkelser: forbrytelsene, jurisdiksjon, immunitet og skyldspørsmål.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Londondrapet - spørsmålet om utlevering. [Internet]. Nettavisen.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Londondrapet - utlevering. [Internet]. TV2.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Utlevering - generelle spørsmål. [Newspaper]. dagens næringsliv.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Mullah Krekar og den nye utlendingsloven. [Newspaper]. Bergens Tidende.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Sudans president tiltalt ved ICC. [Radio]. NRK P2.
 • Fauchald, Ole Kristian & Stigen, Jo Martin (2008). Environmental security. The powers of the UN Security Council.
 • Fauchald, Ole Kristian & Stigen, Jo Martin (2008). Corporate responsibility under international law.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Post Conflict Peace Buiding.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Norsk asylpolitikk - folkerettslig og moralsk ansvar.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Straffeforfølgning av krigsforbrytere - fra Nürnberg til Oslo.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Hvordan skal internasjonale forbrytelser straffes?
 • Stigen, Jo Martin & Fauchald, Ole Kristian (2008). Environmental Security and the UN Security Council.
 • Stigen, Jo Martin & Fauchald, Ole Kristian (2008). Litigating Corporations Before International Institutions.
 • Fauchald, Ole Kristian & Stigen, Jo Martin (2007). Traktatenes tvang. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stigen, Jo Martin (2007). What's in the ICC for states?
 • Stigen, Jo Martin (2007). Transitional justice - prosecution or amnesties?
 • Stigen, Jo Martin (2007). Internasjonal strafferett fra Nürnberg til ICC.
 • Stigen, Jo Martin (2007). Why do states join the International Criminal Court?
 • Stigen, Jo Martin (2006). Utviklingen i rettssaken mot Saddam Hussein. [Radio]. NRK, Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2006). Får Saddam Hussein en upartisk rettssak? [Radio]. NRK, Dagsnytt (17.30-nyhetene).
 • Stigen, Jo Martin (2006). Utviklingen i Nord-Uganda. [Radio]. NRK Dagsnytt.
 • Stigen, Jo Martin (2006). Sanger fra Rwanda straffeforfølges for folkemord. [Radio]. NRK, Midt i musikken.
 • Stigen, Jo Martin (2006). Straffeforfølgning av internasjonale forbrytelser.
 • Stigen, Jo Martin (2006). Humanitarian law; how and where can war criminals be prosecuted?
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Ikke folkemord i Darfur? Hvordan straffeforfølge?". [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Oppholder det seg folkemordmistenkte i Norge?". [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Rettssaken mot Saddam Hussein". [TV]. TV2 21-nyhetene.
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Retssaken mot Saddam Hussein - blir den rettferdig?". [TV]. NRK Dagsrevyen (19.00).
 • Stigen, Jo Martin (2005). "NOKAS-saken; strafferettslige beviskrav (culpa levissima).". [Radio]. NRK Her og nå.
 • Stigen, Jo Martin (2005). "NKOAS-saken; blir den utsatt?". [Radio]. NRK Dagsnytt 16.30.
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Utviklingen i NOKAS-saken". [Radio]. NRK Dagsnytt 08.00.
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Bevisføringen i NOKAS-saken". [Radio]. NRK Rogaland.
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Saddam-saken utsatt". [Radio]. NRK Dagsnytt.
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Amnesti eller straffeforfølhgning etter konflikt?".
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Innføring i internasjonal strafferett".
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Internasjonal strafferett - aktuelt i Norge?".
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Hvor skal fremtidens folkemord straffes?".
 • Stigen, Jo Martin (2004). Hvordan skal internasjonale forbrytelser straffefofrølges?
 • Stigen, Jo Martin (2004). Fangebehandlingen i Abu Ghrail, Irak. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Norsk straffelov får folkemord og krigsforbrytelse-bestemmelser. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Muslimsk hodeplagg forbudt i Tyrkia. [Radio]. 07.00-nyhetene.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Begår amerikanske soldater krigsforbrytelser i Irak? [Radio]. Søndagsavisen.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Blir rettssaken mot Saddam Hussein rettferdig? [TV]. Dagsrevyen, NRK.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Hvorfor krever det internsajonale samfunn straffeforfølgning av grove menneskerettighetskrenkelser? [Radio]. Søndagsavisen.
 • Stigen, Jo Martin (2004). USAs straffeforfølgning av sine krigsforbrytere. [Radio]. 16.30-nyhetene.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Krigsforbrytelser i Irak? [Radio]. 16.30-nyhetene.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Djevelens advokater - forsvaret av Sadam Hussein. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Stigen, Jo Martin (2004). The principle of complementarity - an analysis of article 17 of the Rome Statute.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Prosecutions or truth commisions?
 • Stigen, Jo Martin (2004). Developments in international criminal law.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Hvilken betydning har internasjonal strafferett for norske soldater i internasjonale oppdrag?
 • Stigen, Jo Martin (2004). Forholdet mellom nasjonal og internasjonal straffeforfølgning.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Internasjonal strafferett - innføring.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Hvilken rolle vil Den internasjonale straffedomstol spille?
 • Stigen, Jo Martin (2004). Justice or peace in the aftermath of human rights atrocities?
 • Stigen, Jo Martin (2004). National and international level of prosecution.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Likhet for loven?
 • Stigen, Jo Martin (2003). Intervju om ICC.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Intervju om Saddam Hussein. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Arrest av Saddam Hussein. [Radio]. NRK Dagsnytt.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Hvor skal Saddam straffeforfølges? [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Tony Blair anmeldt for krigsforbrytelser. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2003). USA og ICC. [Radio]. NRK, Her og nå.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Straffeforfølgning av krigsforbrytere. [Radio]. NRK, Søndagsavisen.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Mullah Krekar - Økokrims inndragning. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Straffeforfølgning av Mullah Krekar. [Radio]. NRK, Dagsnytt.
 • Stigen, Jo Martin (2003). USA og folkeretten. [Radio]. Radio Nova.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Norwegian and American criminal law - a comparison.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Prosecution of genocide.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Humanitarian intervention and preemptive strikes.
 • Stigen, Jo Martin (2005). The Principle of Complementarity: The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdictions. Institutt for offentlig rett.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Aug. 25, 2016 11:25 AM

Projects

No ongoing projects